Зміст

Урочище РічкиУрочище Річки розташоване на схід від урочищ Щолоп, Громадський Ліс і Підгір’я. Воно сформоване притокою р. Бужок, має один з найбагатших раритетних флороценофондів регіону. Його орографія та екологічні особливості дещо відмінні від вищеописаних (“захована” не так глибоко у пасмо, денудаційний вріз не досягнув рівня долини р. Бужок, інша експозиція), тому флороценотично воно тяжіє до Опацької долини та доповнює її. Тут одні з найбільших регіональних популяції Leucojum vernum, Allium ursinum (в угрупованнях Acereto-Fraxineta, рідше – Fageto-A.-Fraxineta, Acereto-Fraxineto-Fageta, C.-Fraxineta, де складають 1-50% пр. вкриття їх трав’яного покриву), Galanthus nivalis (масово, з 2-50% пр. вкриття трав’яного покриву у Acereto-Fraxineto-Fageta, Fageto-Acereto-Fraxinetum aegopodiosum, Acereto-Fraxineta, Querceto-Aceretum vincosum на південних схилах і по днищу вздовж потоку), Arum alpinum (у долині і на прилеглих вододільних ділянках локалізована найбільша верхобузька популяція, зростає розсіяно на північних і південних схилах у Acereto-Fraxineta, A.-F.-Fageta та ін.), Lunaria rediviva, Petasites albus (вздовж потоків на схилах та по днищах ярів утворюють фрагменти раритетних асоціацій в Acereto-Fraxinetа), Epipactis purpurata (50 генеративних особин в нижній частині північно-західного схилу у Fagetum hederosum та F. caricosum (pilosae)-hederosum), Equisetum hyemale (вздовж потоку на дні балки в Acereto-Fraxinetum anthriscoso (nitidae)-urticosum, на прилеглих схилах північної, зрідка – південної експозиції у Fagetum sparsiherbosum, групами з десятків і сотень особин), Phegopteris connectilis, Gymnocarpium dryopteris, Dryopteris expansa, Polystichum braunii, P. aculeatum, Cystopteris fragilis (одні з найбільших у регіоні популяцій зростають сумісно на схилах ярів, рідше – вздовж потоків; P. aculeatum місцями утворює фрагменти угруповань у Fageto-Acereto-Fraxineta), Senecio nemorensis (зрідка трапляється більшими і меншими компактними групами на схилах ярів, вздовж потоку в Acereto-Fraxineta, A.-F.-Fageta, F. hederosum), Lycopodium clavatum (ур. Тераси, південний схил балки у насадженні Quercus borealis, кілька десятків різновікових клонів, найбільша регіональна популяція), Hordelymus europaeus (на схилах та прилеглих вододільних ділянках чисельна популяція у Acereto-Fraxinetо-Fageta), Dentaria glandulosa (масово на південних схилах, по днищу, рідше – на вершині у різних), Dryopteris affinis (невеликі групи на схилах ярів у Fageto-Acereto-Fraxineta).

Спорадично в Побічанській долині поширені: Cephalanthera damasonium (близько 100 генеративних особин на крутому південно-західному схилі "Терас", у Acereto-Fagetum aegopodiosum, зрідка - Acereto-Fraxinetо-Fagetа в глибині долини), Listera ovata (десятки різновікових особин у Acereto-Fraxinetа anthriscosа (nitidae) та ін.), Platanthera chlorantha (невеликі групи і розсіяно по днищу яру в Acereto-Fraxineta, на прилеглих північних схилах у Fagetum caricosum (pilosae), F. hederosum), Huperzia selago (5 клонів, північний схил у Acereto-Fraxineto-Fagetum maianthemosum й F. sparsiherbosum), Hieracium lachenalii, H. scabiosum (разом на південних схилах балки у F. sparsiherbosum, F. maianthemosum, рідше – у Acereto-F. aegopodiosum), Epipactis helleborine (зрідка на схилах ярів), Primula elatior (невеликі групи по днищу яру вздовж потоку в Acereto-Fraxinetа anthriscosа, на лісових луках), Aruncus vulgaris (поодиноко на крутих, вапняково-щебенистих схилах яру), Chaerophyllum hirsutum (зрідка невеликими групами вздовж потоків й навколо джерел у Acereto-Fraxineta), Scopolia carniolica (невелика група на схилі яру у Fageto-Aceretum mercurialidosum, поодиноко – в Acereto-Fraxinetа anthriscosа (nitidae), Grossularia reclinata (на схилах ярів поодинокі особини), Cerastium sylvaticum (днище яру, невеликі групи у Acereto-Fraxinetа anthriscosа (nitidae), Dipsacus pilosus (найбільша популяція у регіоні, вздовж потоків у Acereto-Fraxineta, A.-Alneta), Hedera helix (велика популяція на південних схилах балки у Acereto-Fraxineto-Fageta), Aposeris foetida (часто з H. helix, спорадично у Acereto-Fraxineta), Echinops sphaerocephalus і Dipsacus sіlvestris (невеликі групи на вологих луках на схилі і по днищу балки разом з H. sosnowsky), Stellaria hippoctona (розсіяно на схилах балки разом з попередніми видами), Epilobium collinum (невеликі групи на південно-східному схилі вздовж лісової дороги, поодиноко – на північному схилі у Fagetum oxalidoso-maianthemsum), Dianthus armeria (зрідка на схилах невеликого яру біля підніжжя південнно-східного макросхилу долини), Geranium columbinum (зрідка на Терасах у Poeta angustifoliae).

Із синтаксонів, крім вищезгаданих, можна виділити: Acereto-Fraxinetum caricosum (brizoiditis), Carpineto-Fagetum vincosum, F.-A.-Fraxinetum caricosum (brizoiditis), Alneto-A.-Fagetum maianthemosum, великі масиви на прилеглих вододілах Fagetum caricosum (brizoiditis).

УРОЧИЩЕ РІЧКИ Anthrisco nitidi-Aceretum pseudoplatani