Зміст

Урочище Помірки Урочище ПоміркиУрочище ПоміркиУрочище ПоміркиУрочище ПоміркиУрочище Помірки - Dactylorhiza majalis

Урочище Помірки розташоване на північ (підніжжя) від гори Городисько. Лучно-та лісово-болотний масив в зоні інтенсивної дії осушувальної меліорації. Завдяки підпору підземних вод у найбільш обводненій частині урочища на невеликих ділянках ще збереглись корінні угруповання. 

В результаті поєднання геолого-геоморфологічних, мікрокліматичних та палеогеографічних особливостей тут сформувався унікальний для регіону болотний флороценотичний комплекс, в якому поєднано примежовоареальні центральноєвропейські еумонтанні та номадійські види-домінанти.

Це найбільше верхобузьке місцезростання Schoenoplectus tabernaemontani, де він на невеликих ділянках панує у травостої, формуючи рідкісні для регіону угруповання одноіменної формації разом із Carex pseudocyperus (співдомінант; міяцями панує у травостої); Carex paniculata (на невеликих ділянках панує, а також більш-менш значна домішка в інших ценозах). Ці види, що мають у регіоні острівні оселища, відірвані від основного ареалу, є реліктами фітобіоти Верхобужжя, зумовлюючи відповідний статус як їх угруповань, так і болотного масиву в цілому. Carex flacca (спорадично зростає в Molinietum caricosum (flavae) та ін.), Dactylorhiza majalis (близько 300 генеративних особин на заболоченій луці у Deschampsieta caespitosa i Anthoxantheta odorati), D. incarnata, Listera ovata (зрідка, поодинокі особини разом з D. majalis), трапляються Salix myrsinifolia та S. rosmarinifolia.

Поруч (на межі із ур. Харчишино) ділянка осушеного Phragmiteto-Molinieta; тут збереглись дуже невеликі, регресивного типу популяції Carex paniculata і С. davalliana, які перебувають на межі зникнення.