Зміст

Урочище Лиса гораУрочище Лиса гора - виступ пасма у північно-західній частині Колтівської улоговини, відрізаний витоками р. Зх. Буг. Розташована на північний-захід від с. Опаки (фактично, саме село та прилеглий до нього з північного-заходу яблуневий сад, а також північні схили Ципріянкової долини, знаходяться на території самого "півострова").

Лучно-степова екосистема займає круті схили південно-західної експозиції з дерново-карбонатними грунтами у західній частині урочища. Тут поширені: Sesleria heufleriana (єдине місцезростання виду у регіоні; на площі менше 100 кв.м домінує у травостої, утворюючи рідкісне для Пн.-Зх. Поділля угруповання одноіменної формації та складає незначну домішку в Сaricetum (flaccaе) teucriosum; пригнічені вегетативні особини поодиноко зростають у прилеглій Fagetum sparsiherbosum), Thalictrum bauhinii (невелика група у С.(f.) anthericosum), Orchis militaris (близько 20 генеративних особин у С.(f.) teucriosum), Sarothamnus scoparius (поодиноко – на узліссі, чисельна група – на схилах та порушених ділянках понад дорогою), Rosa spinosissima (невелика група на схилі понад дорогою, між підростом).

В лісовій екосистемі (південні схили) зростають: Cephalanthera damasonium (Fagetum sparsiherbosum; розсіяно до 100 особин), Epipactis helleborine (до 50 особин разом з попереднім видом, але тяжіють до нижньої частини схилу на межі з Acereto-Fraxineto-Fageta), Neottia nidus-avis (більше 50 генеративних особин у F. sparsiherbosum, поодиноко - Seslerietum), Platanthera chlorantha (поодиноко та невеликі групи на південному схилі у F. maianthemosum), Melittis sarmatica (спорадично на крутому південно-західному схилі у A.-F.-F. aegopodiosum, A.-F.-F. maianthemosum, F. sparsiherbosum), Listera ovata (зрідка в нижній частині схилу у A.-F.-Fagetum aegopodiosum та на днищі балки в Aсereto-Fraxinetum aegopodiosum), Cephalanthera rubra (у двох групах 11 особин, F. sparsiherbosum, F. maianthemosum), Lilium martagon (поодиноко на узліссі A.-F.-Fageta у верхній частині схилу).