Зміст

Урочище КобцевоУрочище Кобцево розташоване на захід від Хмелівської долини, але воно майже повністю осушене. На схилах поширені великі масиви остепнених лук та лучних степів формацій Cariceta flaccae, Poeta angustifoliae, Brizeta mediaea, Arrhenathereta elatii, зрідка: Poeta compressae. Трапляються фрагменти більш-менш природних Cariceta montanae (переважно, на горі Бзова).

На схилах балок переважають угруповання Fageta sylvaticae, в яких зустрічаються: Cephalanthera damasonium (2 сотні особин розсіяно у Fagetum sparsiherbosum, F. hederosum, F. maianthemosum), Сephalanthera rubra (дві cотні особин на західних схилах разом з попереднім), Epipactis helleborine, Platanthera chlorantha, Neottia nidus-avis (розсіяно (E. helleborine), спорадично, невеликими групами та поодиноко у Fageta (pura) sylvaticae, зрідка (N. nidus-avis) – Carpineto-Acereta), Dryopteris expansa й Huperzia selago (невеликі групи у Fagetum sparsiherbosum (boreale) на північному схилі), Hieracium scabiosum, H. lachenalii (групи спорадично у Fageta sparsiherbosa), Galanthus nivalis (розсіяно і масово (1-5% пр. вкриття) по днищу яру й західних схилах у Carpineto-Aceretо-Fagetа, A.-F. aegopodioso-hederosum, C.-A. aegopodiosum) Dentaria glandulosa (невеликі групи по схилах ярів у Carpineto-Aceretо-Fagetа, С.-F. hederosum, C.-A. aegopodiosum), Astrantia major (невелика група y Acereto-Fraxineta), Polystichum aculeatum (поодинокі особини у нижній частині північного схилу понад ярами у Fagetum sparsiherbosum (boreale), на схилах яру в Carpineto-Aceretо-Fagetа), Quercus petraea (верхів’я яру – на південному схилі у Querceto-Fageto-Pinetum rubosum (hirti), спорадично по днищу балки – у Pinetо-Fagetа та ін.), Lycopodium annotinum та Chimaphila umbellata (чисельні популяції у Pinetо-Fagetum lycopodiosum (annotini) по днищу балки), Polypodium vulgare і Lerchenfeldia flexuosa (поодиноко й невеликі групи разом з L. annotinum і в молодому Querceto-Fageto-Pinetum pleuroziosum), Monotropa hypopithys (найчисельніша регіональна популяція;  соснові культури днища і східного схилу балки), Jovibarba sobolifera (чисельна група на дюнному підвищенні у молодому Querceto-Fageto-Pinetum pleuroziosum), Lycopodium сlavatum (декілька клонів на днищі балки вздовж потоку разом з Pyrola minor й Orthilia secunda на подушках із Polytrichum commune), Platanthera bifolia (одна із найбільших популяцій біля підніжжя північного схилу невисокого горбу в усті балки, зарослого Betula pendula, Salix caprea й Pinus silvestris у Festuceta rubrae), Trifolium pannonicum (найчисельніша популяція регіону, поруч з P. bifolia, у Agrostideto (tenuis)-Poeto (angustifoliae)-Brizeta, але на північно-західному схилі та вище), Moneses uniflora (невелика популяція у молодому Acereto-Ceraseto-Fageto-Pineta), Gymnocarpium dryopteris (невеликі групи у F. sparsiherbosum), Carlina vulgaris (cпорадично в різних ценозах).

По-під лісом збереглась невелика ділянка Pinetum brachypodiosum (pinnati). На значних площах поширені соснові насадження, очевидно, на місці остепнених лук і лучних степів; у травостої співпанують Poa angustifolia і Briza media, Carex flacca. Тут зростають – Thalictrum bauhinii (західний схил балки, у Pinetum brachypodiosum (pinnati), сосновому насадженні і вздовж дороги невеликі групи), Gentiana cruciata (невеликі групи спорадично у Arrhenathereto-Poeta (angustifoliae) та інших ценозах на західному, зрідка – у верхній частині північного схилів балки), Rhamnus hybridus, Aster amellus (поодинокі особини на схилах з остепненими луками).

Із угруповань можна виділити рідкісні для регіону похідні Betuletum nardosum, Nardetum agrostidosum.