Зміст

Урочище Городисько урочище Городиськоурочище Городисько (на передньому плані - ур. Помірки)урочище Городисько

Урочище Городисько - гора-останець у складі Зозулівського півострова. Фактично, відокремлена давніми денудаційними процесами північно-східна частина (виступу) ур. Кобцево. Вершина та прилеглі частини схилів вкриті бучинами, нижче, на південних, рідше - північних схилах поширені остепнені луки і лучні степи, переважно в тій чи іншій мірі антропогенно змінені: Poeta angustifoliae, Brizeta mediae та ін, зрідка - реліктові Pinetum caricosum (humilis).

В урочищі переважають угруповання формації Fageta sylvaticae (Fagetum hederosum, F. maianthemosum, F. asarosum, Carpineto-F. hederosum, C. vincosum, C.-Acereto-F. aegopodiosum та ін., Acereto-(platanoides)-Fraxineto-F. sambucoso (nigrae)-mercurialidosum), трапляються невеликі ділянки Pinetum caricosum (humilis) і P. caricosum (montanae), Fageto-Querceto-P. sarothamnosum, F.-Q.-P. lerchenfeldiosum, Q.-F.-P. pleuroziosum, Pruneta stepposae, в яких поширені: Cephalantera damasonium (у F. hederosum, F. maianthemosum, рідше у F.-Q.-P. pleuroziosum i P. caricosum (humilis), до 200 особин), Epipactis helleborine (до 200 особин разом з попереднім видом, більшість на узліссі сосняка), Lilium martagon (до 100 різновікових особин на північному схилі у різних угрупованнях, до 20 – на південному у F. maianthemosum, F. sparsiherbosum), Neottia nidus-avis (спорадично, поодиноко, невеликими групами в бучинах), Melittis sarmatica (розсіяно на узліссях бучин і на межі з лучними степами), Orchis militaris (90 генеративних особин, у Cariceta humilis, рідше Poeta angustifoliae), Chamaecytisus albus (чисельна популяція y Pinetum caricosum (humilis), Сypripedium calceolus (одна генеративна особина, північно-східний край, на межі лучного степу і бучини; 15 віргінільних особин, низ південного схилу, узлісся Fagetum sparsiherbosum, на межі з Pinetum caricosum (humilis), Platanthera chlorantha (20 різновікових особин спорадично на південному схилі, F. maianthemosum, F. sparsiherbosum), Dianthus polonicus (чисельна група; підніжжя південного схилу, Elytrigietа intermediae й Poeta angustifoliae), Polygala vulgaris (поодинокo), Orobanche lutea, O. alba (спорадично, поодиноко і групи, на лучних степах і остепнених луках), Prunus insititia (популяція на південно-західному узліссі в чагарникових заростях з Pyrus communis, Rhamnus hybridus, Prunus spinosa і ін.), Monotropa hypopithys (кілька десятків особин зростає у Q.-F.-Pinetum pleuroziosum), Moneses uniflora (до тисячі різновікових особин, компактні групи у Q.-F.-Pinetum pleuroziosum; в 2014 р. популяцію знищено - суцільна рубка), Lerchenfeldia flexuosa (невелика популяція в Q.-F.-Pinetum pleuroziosum), Sarothamnus scoparius (чисельна популяція; в сосняку, біля підніжжя південного схилу з пр. вкриттям 3-5% на площі 300 кв.м), Rhamnus hybridus (до 20 різновікових особин на південно-західному схилі серед чагарників y Pinetum caricosum (humilis), Campanula latifolia (поодинокі особини y A.-F.-F. mercurialidosо-hederosum на північному схилі), Hierochloe australis (невелика популяція у Pinetum caricosum (montanae) біля підніжжя південного схилу), Bromopsis benekenii (велика група; підніжжя південного схилу; Fagetum maianthemosum), Fagus sylvatica (декілька столітніх особин).