Зміст

Урочище ДовжокУрочище Довжок розташоване уздовж русла р. Зх. Буг, між cелами Руда-Колтівська, Колтів, Верхобуж і Кругів. Поширені  борові і заплавні екотопи, у яких зростають такі раритети фітобіоти регіону: Leucojum vernum (спорадично, але частіше на схід від с. Колтів; більш-менш масово: Alneta glutinosae, рідше A.-Querceta і A.-Betuleta (pubescentis), Allium ursinum (чисельна популяція в Колтівській улоговині, де панує, співдомінує, домішка у Fraxineto-Alneta, рідше – A.-Querceta і A.-Betuleta (pubescentis), Dentaria glandulosa, Anthriscus nitida, Galanthus nivalis, Primula elatior, Aposeris foetida (зростають більш-менш масово й розсіяно разом з попередніми видами, P. elatior зрідка – на сирих луках), Aconitum lasiocarpum (розсіяно вздовж потоку (пр. вкриття до 5%) в заплаві корінного русла р. Зх. Буг в Alnetum aegopodiosum, A.geosum та ін.), Aconitum moldavicum (між селами Колтів і Кругів разом з попередніми видами, спорадично, невеликими групами), Dryopteris expansa (спорадично, рідко в осушених Alneta glutinosae, зрідка – Querceta roboris, на мікропідвищеннях і кореневих лапах вільхи, рідше – на грунті), Dryopteris cristata (зрідка невеликі групи по периферії вільшин), Huperzia selagoAlnetum geosum і Fageto-Querceto-Pineta 11 та 2 особини відповідно з двома найбільшими (70 см і 90 см у діаметрі) у регіоні клонами), Lycopodium annotinum (3 популяційні групи, зростають клонами площею до 10-50 кв.м у Querceto-Betuleto (pubescentis)-Pineta i Fageto-Querceto-Pineta, що межують з вільшинами), Lycopodium clavatum (більше 10 клонів площею від 100 кв.см до 10 кв.м у F.-Q.-P. pleuroziosum і Q.-F.-P. ruboso (hirti)-myrtillosum в околицях с. Кругів), Equisetum hiemale (невелика група у Q.-F.-P. ruboso (hirti)-myrtillosum поруч з L. clavatum), Polypodium vulgare (у F.-Q.-P. myrtillosum та F.-Q.-P. lerchenfeldiosum, поодинокі клони), Lerchenfeldia flexuosa (околиці с. Колтів; на підвищеній (дюнного типу) ділянці площею до 200 кв.м домінує у Querceto-Pinetа), Lunaria rediviva (Carpineto-Acereto-Querceta, невелика популяція на перетині квартальних ліній, майже не поширюється в непорушені природні місцезростання), Aruncus vulgaris (невелика група по периферії Acereto-Fraxineto-Alneta), Hordelymus europaeus, Epipactis helleborine, Lilium martagon, Listera ovata (невеликі групи і поодинокі особини у Alneto-Querceta Колтівської улоговини), Нieracium gentile, H. lachenalii (зрідка, більш-менш чисельними групами на узліссях й у “вікнах” Fageto-Querceto-Pinetum ruboso (hirti)-myrtillosum), Hieracium scabiosum (під с. Руда-Колтівська; група на межі лісового болота і F.-Q.-Pinetum r.(h.)-myrtillosum), Rhamnus hybridus (невеликі групи у Alnetum aegopodiosum, Querceto-Pinetа; віргінільні собини – кущ вилчасторозгалужений з колючкою у розвилині, листки і молоді пагони дуже опушені), Betula humilis (спорадично, групами у Betuleta pubescentis), Dryopteris affinis (поодинокі особини у Ficario-Ulmetum (під насадженням Picea abies) та ін. ценозах).

Iз угруповань поширені типові Сarpineto-Acereto-Tilieto-Quercetum hederosum, C.-A.-T.-Q. vincosum, C.-Q.-Pinetum convallariosum, C.-Q.-P. rubosum (hirti), C.-Q.-P. myrtillosum, C.-Q. sparsiherbosum, C.-Q. stellariosum, C.-Q. caricosum (brizoiditis), C.-Q. maianthemosum, рідкісні - Alneto-Q. mercurialidosum, A.-Q. alliosum (ursini), Acereto-Fraxineto-Alnetum dentariosum, A.-F.-A. alliosum (ursini), A.-F.-A. mercurialidosum, A. caricosum (brizoidis), Tilieto-A.-Betuletum (pubescentis) alliosum, Q.-B.(p.)-P. myrtillosum, Q.-B.(p.)-P. m.-moliniosum, Piceeto-Q. rubosum (hirti), B.(p.) franguloso-urticosum, B.(p.) f.-moliniosum, фрагмент F.-Q.-Pinetum lerchenfeldiosum.

Schoenus ferrugineus, Carex davalliana, C. hostiana

Колтівська улоговина - розширена, частково заболочена долина, утворена витоками р. Зх. Буг на прилеглих схилах плато (між селами Опаки, Верхобуж, Кругів, Колтів). Поширені раритетні для України евтрофноболотні угруповання (по периферії ур. Довжок) з пануванням Cladium mariscus, Schoenus ferrugineus, Carex davalliana, C. hostiana, C. paniculata, Calamagrostis neglecta і більш-менш значною участю Epipactis palustris, Dactylorhiza incarnata, Phyteuma orbiculare, Tofieldia calyculata, Pinguicula bicolor, Gentiana pneumonanthe, Thelypteris palustris, зрідка трапляються Crepis mollis, Dactylorhiza fuchsii, Listera ovata, на заболочених луках місцями масово зростає D. majalis, спорадично Dianthus stenocalyx.

На фрагментах дюнного ландшафту серед боліт і заболочених лісів улоговини зустрічаються: Iris sibirica, Gladiolus imbricatus, Dracocephalum ruyschiana (єдині регіональні популяції), Pulsatilla patens, Galium exoletum, Dianthus polonicus, Thalictrum bauhinii, зрідка трапляються: Carlina cirsioides, Polygala vulgaris, Astrantia major, Trollius europaeus, Potentilla alba.