Зміст

урочище Дерев’янки урочище Дерев’янкизаболочена долина ур. Дерев’янкиекотоп Trifolium pannonicumурочище Дерев’янкиплодоношення Trifolium pannonicum

У лісових біотопах урочища Дерев’янки поширені угруповання формацій Fraxineta excelsioris і Fageta sylvaticae, з яких заслуговують на увагу Fagetum hederosum, F. caricosum (pilosae), F. dryopteridosum (filix-maris), F. aegopodiosum, F. galeobdolosum, Acereto-F. impatientosum, A.-Fraxineto-F. staphyleosum, A.-F.-F. sambucosum, A.-F.-F. hederosum, A.-F.-F. mercurialidosum, Acereto-Fraxinetum anthriscosa (nitidae), Fageto-A.-F. hederosum, F.-A.-F. impatientosum, Querceto-A.-F. aegopodiosum, зрідка – Acereto-Fagetum polystichoso (aculeati)-galeobdolosum, Aceretum lunariosum, на вершині пасмі з близьким рівнем підгрунтових вод поширені Carpineto-Acereto-Alnetum hederosum і C.-A.-A. maianthemosum, Querceto-Fagetum galeobdolosum та ін.

Раритетний фітогенофонд включає: Galanthus nivalis (розсіяно по днищу долини, на прилеглих схилах в Acereto-Fraxinetа, Fageto-A.-F., зрідка: Fageta (pura) sylvaticae, Carpineto-Fageta, Carpineto-Tilieto-Querceta та ін.), Anthriscus nitida (розсіяно по днищу балки вздовж потоку в Acereto-Fraxineta, поодиноко – на прилеглих схилах у Fageto-A.-F.), Staphylea pinnata (більш-менш масово у Acereto-Fraxineto-Fageta та порубах, де панує), Lonicera xylosteum (спорадично круті південно- і північно-західні схили, A.-F.-Fagetum staphyleosum, A.-F.-F hederosum), Cephalanthera damasonium (сотні особин у разом з L. xylosteum, і в F. hederosum, F. sparsiherbosum, F. caricosum (pilosae), C. rubra (близько 300 різновікових особин на порубі Fagetum caricosо (pilosae)-hederosum), Epipactis helleborine (сотні особин разом з попередніми видами), Neottia nidus-avis (поодиноко і невеликі групи, разом з попередніми), Platanthera chlorantha (спорадично й рідко у Fagetum hederosum, F. caricosum (pilosae) та  ін.), Lilium martagon (спорадично на південно-західному схилі у Acereto-Fraxineto-Fageta), Cimicifuga europaea (невелика група у A.-F.-Fagetum aegopodioso-hederosum), Aconitum moldavicum (розсіяно, A.-F.-Fagetum aegopodioso-hederosum, A.-F.-F. staphyleosum), Galium polonicum (чисельна популяція на узліссі Acereto-Fraxineto-Fageta, заходить на прилеглу луку Arrhenathereta elatii), Trifolium pannonicum (до 20 особин на лісовій луці Arrhenathereta caricosum (flaccae), поодиноко - серед чагарників (панує Staphylea pinnata) та підросту на порубі бучини чагарникової),  Laserpitium latifolium (десятки різновікових особин на узліссях й у “вікнах” Acereto-Fraxineto-Fageta, частіше – на прилеглій луці Arrhenatheretum caricosum (flaccae) західного схилу), Vicia dumetorum (невеликі групи на порубах, узліссях i у “вікнах” Acereto-Fraxineto-Fageta), Aconitum paniculatum (єдине із відомих у регіоні оселищ; нижня частина південно-західного схилу у A.-F.-Fagetum aegopodioso-hederosum на межі з Acereto-Fraxinetum hederosum, де в 3 компактних групах зростає більше сотні різновікових особин; в 2010р. деревостан вирубано), Bromus benekenii, Salvia glutinosa, Astrantia major (невеликі групи і поодинокі особини разом з попереднім видом, а також у Acereto-Fraxinetа), Inula conyza (чисельна популяція; поруби, узлісся та “вікна” Acereto-Fraxineto-Fageta), Galium schultesii (поодиноко у Fagetum caricoso (pilosae)-hederosum), Hordelymus europaeus (на південно-західному схилі спорадично невеликі групи на узліссях, порубах, рідше – під наметом Fagetum hederosum, F. caricosum (pilosae), Aruncus vulgaris (спорадично, рідко групами на пвнічних схилах балки і ярів y Fagetum hederosum, F. sparsiherbosum, Aceretum lunariosum, A.-Fraxineta), Polystichum aculeatum (спорадично групи по схилах ярів), Polystichum braunii (до 10 особин на схилі яру, що на північному макросхилі балки разом з P. aculeatum), Gymnocarpium dryopteris, Phegopteris connectilis, Dryopteris expansa (спорадично й рідко, групами або (D. expansa) поодиноко на тінистих схилах ярів північного макросхилу балки, зрідка – по днищу вздовж потоку), Lunaria rediviva (на схилах у верхів’ях яру в місці виходу на поверхню ґрунтових вод чисельна популяція в Mixto-Acereta), Gentianella amarella (невелика група на інсольованому схилі з вапняковими, кам’янистими грунтами на порубі A.-F.-Fagetum staphyleosum), Vinca minor (нечасто трапляється на північних й північно-західних схилах, де фрагментарно домінує у трав’яному покриві Carpinetо-Fagetа і на терасі вздовж потоку – в Carpinetо-Acereto-Fraxinetа), Listera ovata (спорадично, невеликими групами зростає по днищу балки і нижніх частинах прилеглих схилів в Acereto-Fraxinetа та A.-F.-Fageta), Primula elatior (невеликі групи зрідка трапляються вздовж потоку по днищу балки в Acereto-Fraxinetа), Aposeris foetida (розсіяно, іноді – співпанує у Acereto-Fraxinetа і A.-F.-Fageta), Symphytum tuberosum (поодинокі особини на вершині пасма у Fageto-Acereto-Fraxinetum hederosum).

Laserpitium latifolium