Зміст

Урочище БірВ долині р. Зх. Буг поширені ландшафти поліського та заплавного ярусів з дерново-підзолистими, часто – оглеєними, дерново-болотними, мулувато-болотними й торфово-болотними, місцями - помітно підсушеними грунтами,  які сформовані на вапняковій алювіальній основі. Угруповання флористично і формаційно відмінні від типових борових та заплавних екосистем Полісся й Лісостепу, у їх структурі істотна роль середньоєвропейських видів, які нерідко виступають співдомінантами трав'яного ярусу.

Урочище Бір розташоване на північ від р. Зх. Буг між селами Бір та Руда-Колтівська; з півночі – гора Синьоха. Тут поширені: Lycopodium annotinum (найбільша популяція; понад 50 клонів у Fageto-Querceto-Pinetum ruboso (hirti)-myrtillosum, Alnetо-Betuleto (pubescentis)-P. myrtillosum та ін., переважно, на межі сосняків і вільшин; протягом останніх 5 років суцільні рубки вільшин призвели до загибелі двох найбільших особин площею 10 кв.м), Lycopodium clavatum (спорадично у F.-Q.-P. myrtillosum), Vaccinium vitis-idaea (найбільше у регіоні оселище, співпанує і панує у F.-Q.-Pinetа), Vaccinium uliginosum (єдине оселище; 2 групи разом з V.vitis-idaea), Lerchenfeldia flexuosa (одна з найбільших популяцій; панує, співдомінує та домішка у F.-Q.-Pinetа), Equisetum hiemale (більш-менш чисельні групи у Querceto-Fageto-Pinetа на межі з вільшинами), Polypodium vulgare (часто, поодиноко або групи разом з попередніми видами), Dryopteris expansa (зрідка у Alnetum scirposo-phragmitosum, A. p.-urticosum, Piceeto-A.ruboso (hirti)-dryopteridosum, невеликі групи та поодиноко на кореневих лапах вільхи), Dryopteris affinis (близбко 20 клонів у Fageto-Querceto-Pinetum ruboso (hirti)-myrtillosum), Chimaphila umbellata (невелика група у Carpineto-Fageto-Querceto-Pinetum stellarioso-myrtillosum; очевидно, знищено - угруповання вирубано у 2010р.), Huperzia selago (1 особина у Fageto-Pinetum), Thelypteris palustris, Dryopteris cristata (сумісно зростають як на мікропідвищеннях, так і на субстраті разом iз попередніми видами, масово (T. palustris), спорадично, невеликими групами (D. cristata), Carex elata (формація на лісовому болоті, яке майже повністю пересихає влітку), Quercus petraea (спорадично, поодинокі віргінільні особини у Fageto-Querceto-Pinetа), Picea abies (поодиноко, периферія вільшини, разом з Lycopodium annotinum), Primula elatior (одна з найбільших популяцій, приурочена до Alneta glutinosae, Deschampsieta і Saliceta cinereae), Caerastium sylvaticum (одна з найбільших популяцій; масово у Alnetum aegopodiosum та ін.), Leucojum vernum (невеликі, залишкового типу популяційні фрагменти трапляються разом з попереднім видом), Listera ovata (дві невеликі групи у A. aegopodiosum), Anthriscus nitida, Melandrium dioicum (невеликі групи й поодинокі особини зрідка у A. aegopodiosum), Lotus uliginosus (декілька невеликих груп по периферії трав’яних та вільхових боліт), Hieracium scabiosum (невеликі групи у Fageto-Querceto-Pinetum myrtillosum), H. lachenalii (спорадично більш-менш чисельні групи у різних Fageto-Querceto-Pinetа), Crepis mollis (невелика популяція по периферії Molinieto-Cariceta (davallianae), Astrantia major (чисельна група поруч з попереднім видом у Molinietum galiosum (exoleti), поодинокo – у Alnetum aegopodiosum), Galium intermedium (чисельна популяція у A. aegopodiosum, заходить у Carpineto-Querceto-Pineta), Aconitum besseranum i Aruncus vulgaris (50 і 20 генерат. особин у A. aegopodiosum), Carex davalliana, C. hostiana, C. flacca, Schoenus ferrugineus (разом з попередніми видами; співпанують (перші два), спорадично, останній – поодинокі купини у Molinieto-Cariceta (davallianae), Dactylorhiza fuchsii, D. majalis, Epipactis palustris (по кілька десятків особин разом з попередніми видами), Jovibarba sobolifera (найчисельніша регіональна популяція на піщаних дюнах в Nardeta strictae), Platanthera сhlorantha, Cephalanthera damasonium, Epipactis helleborine, Neottia nidus-avis (по 10-20 різновікових особин на невеликій ділянці у Carpineto-Acereto-Fageto-Tilieto-Quercetum aegopodiosum біля підніжжя гори Білоха). На східній околиці урочища є заболочена ділянка (400 кв.м), де трапляються фрагменти Molinieto-Cariceta (davallianae), Cariceta paniculatae, C. acutiformis з участю Epipactis palustris, Carex hostiana, Schoenus ferrugineus, Schoenoplectus tabernaemontani, Dactylorhiza majalis, D. incarnata.
З угруповань можна виділити: Fageto-Querceto-Pinetum lerchenfeldiosum, F.-Q.-P. vacciniosum (vitis-idaea), Pineto-Fagetum rubosum (hirti), P.-F. sparsiherbosum, невеликі ділянки P. leucobryosum, C.-A.-F.-Q.-P. caricosum (brizoiditis), Alneto-Betuleto-Pinetum sphagnoso-polytrichosum, Alnetum rubosum (hirti).

північно-західна частина ур. БірAruncus vulgaris в ур. Бір Fageto-Querceto-Pinetum lerchenfeldiosum Dryopteris affinisLeucobryo-Pinetum