Зміст

Урочища Щолоп, Громадський ліс, Підгір’яУрочища Щолоп, Громадський ліс, Підгір’я – компексна геоботанічна територія, яка розташована на схід від долини р. Бужок та включає лісові, у тому числі лісо-болотні, лучно-степові, лучні та лучно-болотні екосистеми, в яких зростає велика група раритетних таксонів і синтаксонів регіону.

У лісових біоценозах поширені: Cephalanthera damasonium (найбільша регіональна популяція нараховує до 600 переважно генеративних особин на південних схилах у Fagetum sparsiherbosum й F. hederosum), C. rubra (одна з найбільш чисельних популяцій в ур. Громадський ліс у F. sparsiherbosum, F. aegopodiosum, F. asarosum), Corallorhiza trifida (кілька десятків генеративних особин зростає на західних схилах у F. sparsiherbosum разом з C. rubra), Galanthus nivalis (ур. Щолоп, 3% пр. вкриття у Fagetum aegopodiosum, F. hederosum, Acereto-Fraxineto-F. hederosum, Aceretum hederosum, Carpineto-A.-Alnetum galeobdolosum та інші, південно-західний схил), Vicia dumetorum (на порубі, у “вікнах” Acereto-Fageta у верхній частині схилу ур. Щолоп), Lilium martagon (зрідка у Fagetum aposeridosum, F. sparsiherbosum), Epipactis helleborine (близько 100 особин у Fagetum sparsiherbosum, F. hederosum, F. aposeridosum), Neottia nidus-avis (зустрічається спорадично, поодиноко і невеликими групами у F. sparsiherbosum), Hieracium scabiosum, H. lachenalii, H. gentile (зустрічаються в ур. Громадський Ліс на узліссі Fagetum sparsiherbosum), Staphylea pinnata (невелика група на вологій терасі (вихід на поверхню грунтових вод) на схилі яру в ур. Щолоп у Acereto-Fagetum hederosum), Aruncus vulgaris, Anthriscus nitida (невеликі групи на крутих схилах яру в ур. Громадський Ліс), Melandrium dioicum (поодинокі особини на західному схилі Щолопа у Carpineto-Aceretо-Alneta), Astrantia major (ур. Щолоп, по периферії Acereto-Fraxineto-Fageta неподалік потоку зростає одна генеративна особина), Vinca minor (на південних схилах ярів та над потоками фрагментарно (100-200 кв.м) домінує у трав’яному покриві бучин), Aposeris foetida (розсіяно у Fageta (pura) sylvaticae, Alneto-Acereta, Fageto-Acereta та ін., в Громадському лісі на 200 кв.м панує у трав’яному покриві бучини і формує раритетни для Зх. України фітоценоз).

В місцях близького залягання та виходу на поверхню підгрунтових вод в ур. Громадський ліс поширені дуже рідкісні для Пн.-Зх. Поділля угруповання центральноєвропейського неморально-монтанного типу: Fageto-Alneto-Acereta, Alneto-Acereto-Fageta, Acereto-Fraxineto-Alneta у яких зростає ціла низка раритетів. Унікальність оселища зумовлена режимом зволоження, експозицією, значною його піднесеністю, дуже близким карбонатним підстилаючим субстратом, завдяки чому воно має мікрорефугіальний характер. В лісо-болотних екосистемах зростають: Primula elatior, Leucojum vernum, Allium ursinum (панують, співдомінують і складають більш-менш значну домішку у – Alneto-Acereto-Fagetum galeobdolosum, A.-A.-F. sparsiherbosum, Alneto-Carpineto-Aceretum aegopodioso-galeobdolosum, Alneto-Fageto-Aceretum alliosum (ursini) та Acereto-Fraxineto-Alnetum aegopodiosum), Listera ovata (одна з найбільших популяцій у Alneto-Aceretа, Acereto-Fraxineto-Alnetа і ін.), Cerastium sylvaticum (чисельна популяція, особливо (пр. вкриття 10%) у складі Acereto-Fraxineto-Alnetа), Cephalanthera damasonium, Grossularia reclinata (поодинокі особини зрідка трапляються у Alneto-Fageto-Acereta і Alneto-Carpineto-Acereta), Dentaria glandulosa (невеликі ділянки (50 кв.м) у Acereto-Fraxineto-Alneta, Alneto-Aceretа), Hedera helix (зрідка на зломі між терасами панує у Alneto-Acereto-Fageta).

Лучно-степова екосистема займає круті південно-західні схили ур. Щолоп та південні – ур. Підгір’я. Тут представлені угруповання формацій Cariceta flaccae, Poeta angustifoliae, Brachypodieta pinnati та ін., а також луки  Triseteta flavescentis і Arrhenathereta elatii, у яких поширені: Juniperus communis (ур. Щолоп, поодинокі особини у Cariceta flacca, одна найстарша у Carpineto-Fraxineta вздовж потоку; 2 особини на відкритих ділянках в сурову зиму 2000-2001 р.р. змерзли), Orchis militaris (ур. Щолоп, до 50 генеративних особин у Cariceta flaccae, група – Equiseteta arvensis), Gentianella amarella (ур. Щолоп; чисельна популяція у Сaricetum (flaccae) teucriosum і С.(f.) poosum (angustifoliae), Platanthera chlorantha (ур. Щолоп; зрідка серед чагарників у Сaricetum (flaccae) brizoso-teucriosum), Quercus petraea (поодиноко серед чагарників на межі лучно-степових і лісових ценозів), Rhamnus hybridus (чисельна популяція серед чагарників: Сaricetum (flaccae) teucriosum, Brachypodietum (pinnati) galiosum (exoleti), поодиноко та різновіковими групами, в суворі зими вимерзає, як і J. communis), Orchis morio (чисельна популяція, до 1200 генеративних особин у різних ценозах, ур. Підгір’я), Gentianopsis ciliata (єдина у регіоні популяція, ур. Щолоп, нижня частина західного схилу, невелика група у Poeta angustifoliae), Polygala vulgaris (зрідка невеликі групи у Triseteta flavescentis), Listera ovata (поодиноко у Cariceta flaccae).

Невеличка ділянка схилового карбонатного болота знаходиться в ур. Підгір’я серед лучих ценозів в місці виходу на денну поверхню грунтових вод. Представлена угрупованням формації Cariceta acutae, по периферії та безпосередньо в якому зростають: Carex davalliana (поодинокі купини), Carex hostiana (розсіяно), Listera ovata, Dactylorhiza majalis, Primula elatior (по 2-3 десятки осбин зростає по периферії угруповання), Carex otrubae (поодинкі особини вздовж потічку).