Зміст

Урочища Рипинська гора, Гаварецька гора, РипинУрочища Рипинська (Влоска) гора та Гаварецька гора (урочище Рипин - осушена і частково окультурена долина правої притоки р. Зх. Буг, що розділяє прилеглі до неї «гори») розташовані на захід від долини р. Бужок до с. Гавареччина. Тут поширені: Galanthus nivalis (на західних схилах і по дну балки у Acereto-Fraxinetum hederosum, A.-F. mercurialidosum, A.-F.-F. staphyleosum, Fagetum hederosum, Carpineto-Tilieto-Quercetum aegopodiosum, C.-Acereto-Fageto-T.-Querceta, 2-10% пр. вкриття трав’яного покриву), Staphylea pinnata (на невеликих ділянках домінує в підліску західних та східних схилів у Acereto-Fraxineto-Fageta i домішка на південних схилах у F. hederosum, Carpineto-Acereto-F. aposeridoso-aegopodiosum), Cephalanthera damasonium (західні та південні схили; декілька сотень особин у Fagetum hederosum, Acereto-Fraxineto-F. staphyleosum, A.-F. varioherbosum та інших), Cephalanthera longifolia (Carpineto-Fagetum caricoso (pilosae)-hederosum, 1 генеративна особина), Cephalanthera rubra (Гаварецька, південний схил, 10 особин у Carpineto-Acereto-Fagetum aposeridoso-aegopodiosum, зрідка у F. aegopodiosum), Epipactis purpurata (Рипинська гoра, підніжжя південно-західного схилу, тераси, Fagetum caricoso (pilosae)-hederosum, F. aegopodioso-hederosum, Carpineto-F. c.(p.)-hederosum, C.-F. a.-hederosum, С.-Tilieto-F. galeobdolosum..., більше 120 особин; Гаварецька гора, Carpineto-Fageta, 20 особин), Huperzia selago (на схилах ярів, F. sparsiherbosum, F. hederosum, Сarpineto-Fageto-Pinetum sparsiherbosum та ін. зростає 37 клонів), Astrantia major (по днищу яру, на вологих луках Triseteto-Festuceta (rubrae) й по периферії Carpineto-Aceretum urticosum (galeopsifoliae) – одна iз найбільших у регіоні популяцій), Epipactis helleborine (спорадично, невеликими групами, в бучинах), Neottia nidus-avis (спорадично, поодиноко та невеликими групами зростає у Fageta (pura) sylvaticae, Carpineto-Fageta, Acereto-Fageta і ін.), Platanthera chlorantha (зрідка, Fagetum oxalidoso- hederosum на схилах ярів над потоками, F. sparsiherbosum і Carpineto-Acereto-F. aegopodiosum – південні схили), Lilium martagon (західні схили, у Acereto-Fraxineto-F. staphyleosum, F. hederosum, зрідка – Carpineto-A.-Quercetum varioherbosum), Phegopteris connectilis, Gymnocarpium dryopteris (чисельні популяції на вологих схилах ярів над потоками, у F. oxalidoso-hederosum, F. sparsiherbosum), Lonicera xylosteum (розсіяно зростає на західних схилах у  A.-F.-F. staphyleosum, F. hederosum, A.-Fagetum varioherbosum, C.-A.-Q.-Fagetum aegopodiosum, C.-A.-Querceta й ін.), Dryopteris expansa (спорадично у Fageta (pura) sylvaticae на схилах ярів), Equisetum hyemale (підніжжя північно-західного схилу Рипинської гори, над потоком, периферія F. oxalidoso-hederosum), Petasites albus (кілька десятків особин на західному макросхилі Рипинської гори, схил яру над потоком), Lotus uliginosus (невелика популяція в ур. Рипин, сира лука (вихід грунтових вод) з Festuca rubra, Trisetum flavescens, Arrhenatherum elatius, підніжжя західного схилу, тераса), Allium ursinum (невелика популяція у Fageto-Acereto-Fraxineta i Carpineto-Fageta біля підніжжя західного схилу Рипинської гори в місці виходу на поверхню грунтових вод), Polystichum aculeatum, P. braunii (зрідка, поодинокі особини та невеликі групи на схилах ярів (ур. Рипин) у Fageta hederosa), Aconitum moldavicum (чисельна популяція, верх західного схилу Гаварецької гори, A.-F. F. staphyleosum, F. hederosum), Pulmonaria mollis (найбільше місцозростання у регіоні, схід Рипинської гори, південний схил, лучні та чагарникові ценози), Trifolium pannonicum, Orchis morio (невеликі групи в остепнено-лучних та лучних фітоценозах біля підніжжя південно-західного схилу Рипинської гори), Stellaria hippoctona (невеликі групи, з P. mollis), Listera ovata (Рипин, зрідка у Acereto-Fraxineta hederosа), Primula elatior (ур. Рипин, нечисельні групи на луках по днищу балки вздовж потоків, чисельна популяція у Acereto-Fraxineta в яру над потоком на східному схилі балки), Equisetum telmateia (невелика популяція біля підніжжя західного схилу, над потоком, у Carpineto-Acereto-Fraxinetum urticosum), Lathyrus laevigatus (5 більш-менш чисельних популяційних груп, A.-F.-F. staphyleosum,  A.-F.-F. hederosum та ін.), Melittis sarmatica (група разом з попереднім видом на західному схилі Рипинської гори у A.-F.-F. staphyleosum).

У формаційному спектрі цього орографічного підрозділу значне місце посідають Fagetum hederosum, F. dentariosum, F. caricosum (pilosae), F. sparsiherbosum, трапляються: A.-F. F. staphyleosum, Fagetum rubosum (hirti), рідкісні для регіону – Aсereto-Fraxinetum mercurialidoso-hederosum, Fagetо-A.-F. mercurialidoso-hederosum, Carpineto-Acereto-Alneta, Fagetum polystichoso (aculeati)-hederosum, Acereto-Fagetum stellariosum (nemori), Fagetum maianthemosum, Carpineto-Acereto-Quercetum varioherbosum.