Зміст

Урочища Пісок, Бригантина, Калинка, ХарчишиноУрочища Пісок, Бригантина, Калинка, Харчишино, Липа розташовані в долині р. Зх. Буг (південна тераса), між с. Сасів та селами Руда-Колтівська і Хмелева. Поширені борові і заплавно-болотні, зрідка - лісові (невисокі горби - Липа, Харчишино) екосистеми, у яких зростають: Lerchenfeldia flexuosa (найбільша регіональна популяція, панує, співпанує і значна домішка у Fageto-Querceto-Pinetа), Lycopodium annotinum (Бригантина, Калинка і Харчишино; 20 клонів зростає у Alneto-Querceto-Pineum myrtilloso-polytrichosum, F.-Q.-P. сoryloso-myrtillosum, Q.-Alneta), Lycopodium clavatum (Липа, Калинка; на межі осушених Alneta glutinosae та Fageto-Querceto-Pinetа, рідше – в останніх, трапляються групи і поодинокі клони, площею від 100 кв.см до 10 кв.м у F.-Q.-P. myrtilloso-lerchenfeldiosum, Q.-P.-Alnetа), Chimaphila umbellata (Калинка, Пісок, 2 популяції із кількох десятків різновікових особин у молодому F.-Q.-P. lerchenfeldiosum й F.-Q.-P. ruboso (hirti)-myrtillosum), Moneses uniflora (Липа; більше 1000 різновікових особин у молодому F.-Q.-P. pleuroziosum; невеликі групи на Бригантині), Polypodium vulgare (спорадично, поодинокими особинами і невеликими групами, тяжіє до F.-Q.-P. lerchenfeldiosum), Gymnocarpium dryopteris, Goodyera repens (невелика групка і чисельна популяція разом з попередніми видами), Equisetum hyemale (чисельна популяція вздовж дороги у невеликому каналі на місці F.-Q.-P. lerchenfeldiosum (Бригантина), спорадично невеликі групи в корінному уг-ні), Vaccinium vitis-idaea (Калинка, велика популяція, де панує і співдомінує на невеликих площах, Бригантина, значно рідше, F.-Q.-Pinetа), Dryopteris expansa (Калинка, Бригантина, зрідка, F.-Q.-P. ruboso (hirti)-lerchenfeldiosum), Dryopteris cristata (Бригантина; популяція у Alneto-Betuleto-P. r.(h.)-myrtillosum; Калинка, поодинокі у Nardeta; Липа, співпанує на невеликій ділянці (50 кв.м) у Сomareto-Cariceta (appropinguatae), Armeria elongata (Пісок, Липа, невеликі групи зрідка по периферії F.-Q.-P. lerchenfeldiosum; Бригантина, велика популяція серед молодого соснового насадження на території спортивно-оздоровчого табору “Сокіл”), Hieracium lachenalii (Калинка, часто у Q.-P. myrtillosum; Брагантина, невеликі групи, спорадично у F.-Q.-P. myrtillosо-lerchenfeldiosum), Dryopteris affinis (найбільша регіональна популяція; Калинка, Бригантина, зрідка – Харчишино, спорадично невеликими групами та поодинокими собинами у F.-Q.-P. lerchenfeldiosа), Polystichum aculeatum (Харчишино; поодиноко у молодих Tilieto-F.-P. coryloso-rubosum (hirti), у затінених місцях, також на межі з фрагментом Carpineto-Tilieto-Querceta), Cypripedium calceolus (1 особина з 25 різновіковими пагонами, на березі осушеного потоку серед Fageto-Pineta), Grossularia reclinata (поодиноко, днище балки, на межі Fageto-Pineta і Acereto-Fraxineta (повністю осушений, на його місці – культура сосни), Сephalanthera damasonium (Харчишино, близько 200 особин у молодому Acereto-Сeraseto-Fageto-Pinetum teucriosum), Epipactis helleborine (Харчишино, до 80 особин, Липа, 10), Orchis militaris (Харчишино, 20 особин разом із попередніми видами), Epilobium collinum (Бригантина і Калинка, зрідка групи у F.-Q.-P. lerchenfeldiosа, видільні лінії, узлісся і узбіччя доріг; Харчишино, значно частіше у молодому Acereto-Сeraseto-Fageto-Pinetum teucriosum), Primula elatior (невеликі групи на тінистих узліссях F.-Q.-Pinetа і Alnetum urticosum, осушеної, Липа), Digitalis grandiflora (чисельна популяція, на порубі, у молодому, “вікнах”та вздовж квартальних ліній у F.-Q.-Pinetа, Липа), Potentilla alba i Trifolium alpestre (нерідко у молодому F.-Q.-P. coryloso- pteridosum, розсіяно – на порубі), Lotus uliginosus, Crepis mollis, Alchemilla propinqua, Dactylorhiza fuchsii, D. majalis (чисельні популяції і поодиноко (орхідні) у Deschampsieto-Festuceta (rubrae) і Festuceto (rubrae)-Nardeta), Carex paniculata (невелика популяція вздовж потоку серед Сariceta ripariae), Myosotis strigulosa (спорадично в Сariceta ripariae), Galium hercynicum (декілька груп у Q.-P. myrtillosum, поодиноко – у Nardeta strictae, ближче до лісу), Iris pseudacorus (велика група вздовж потоку у Сariceta ripariae; всі – Калинка), Festuca heterophylla (Липа, поруб Fageto-Querceto-Pineta, поодиноко), Leucojum vernum (Пісок, Бригантина, спорадично-рідко невеликі групи у вільшинах).

Із синтаксонів треба виділити величезні масиви F.-Q.-P. lerchenfeldiosа, фрагменти F.-Q.-P. vacciniosum та угруповання Nardeta strictae і Festuceta rubrae з комплексом рідкісних видів у складі, які дуже рідко трапляються у рігіоні в природному (неосушеному) стані, а також – P. cladinosum (Калинка) і P. lerchenfeldioso-polytrichosum (piliferi) (Харчишино); на Калинці великі ділянки вторинних Festuceta ovinae, місцями – Nardetum callunosum.