Зміст

Урочища Гутище, Монастир, ПліснeськоУрочища Гутище та Монастир розташовані на східному схилі долини р. Бужок між селами Гутище й Підгірці і розділені її правою притокою, що протікає хут. Пліснeсько. Урочище Пліснесько займає західні схили долини, між сс. Грабово, Підгірці та "Білою Хатою" (вздовж "Кам'яної дороги"). Тут поширені: Huperzia selago (до 290 особин у Fagetum sparsiherbosum і ін.), Phegopteris connectilis, Gymnocarpium dryopteris (чисельні популяції, у Fagetа sparsiherbosа, Acereto-Fageta та ін.), Polystichum aculeatum (більш-менш чисельні групи на схилах ярів, місцями співдомінує у верхньому трав’яному ярусі бучин та яворових бучин), Polystichum braunii (разом з P. aculeatum, до 20 різновікових особин), Polypodium vulgare (найбільша регіональна популяція на крутих схилах ярів ур. Пліснeсько, зрідка – на Гутищі), Dryopteris expansa (спорадично невеликими групами і поодиноко разом з попередніми видами), Lonicera xylosteum (в ур-щах Пліснeсько і Монастир на схилах ярів), Grossularia reclinata (поодинокі особини й невеликі групи на схилах балок та ярів), Cystopteris fragilis (розсіяно на крутих вапняково-щебенистих схилах ярів), Aruncus vulgaris (характерний елемент флори балочно-яружних екосистем; розсіяно, частіше групами, на невеликих ділянках панує у трав’яному покриві, Acereta pseudoplatani, рідше Fageta sylvaticae), Listera ovata (невелика популяція на днищі яру в ур. Монастир, тераса над потоком, Acereto-Alneta, на схиловій Equiseteta telmateiae), Petasites albus (групами на перезволожених схилах і терасах по днищах ярів вздовж потоків в Acereta pseudoplatani, A.-Fageta, A.-Alneta ур. Монастир), Equisetum telmateia (ур. Монастир; схили ярів,  домінує на невеликих ділянках, рідше - Salicetо (fragilis)-Fraxineta), Astrantia major (ур. Пліснeсько; чисельна популяція, узлісся Mixto-Acereta і Fagetа sparsiherbosа, на лісовій луці Triseteto-Festuceta (rubrae), зрідка - схил яру, у Fagetum caricosum (pilosae), Hordelymus europaeus (верхня частина північно-західного схилу в ур. Пліснeсько, рідше – прилеглі вододільні ділянки (ур. Дзюравий міст), у Fagetum rubosum (hirti), Platanthera bifolia (ур. Монастир, північний схил балки, на узліссі Fagetum sparsiherbosum і луці з пануванням Carex brizoides, Festuca rubra; зрідка, на схилах потоку у верхів’ях р. Бужок, Fageto-Acereto-Tilieto-Piceeto-Quercetа), Platanthera chlorantha (на схилах долини, балки і ярів у F. sparsiherbosum, F. rubosum (hirti) та ін., більше 60 різновікових особин), Cypripedium calceolus (ур. Пліснeсько; схили яру, Fageto-Acereta, 25 генеративних особин), Bromus benekenii (ур. Пліснeсько; на схилах і по днищу яру, Mixto-Acereta спорадично невеликі групи), Abies alba (найбільше у регіоні оселище; в ур. Пліснeсько на схилах ярів десятки віргінільних особин), Equisetum hyemale (одна з найбільших у регіоні популяцій; ур. Пліснeсько, схили яру, панує на площі 200 кв.м, Mixto-Acereta; ур. Монастир, невелика популяція), Leucojum vernum (ур. Монастир, схил яру (тераса), над потоком, до 200 особин, Acereto-Alneta, невеликі групи – у схиловій Equiseteta telmateiae), Staphylea pinnata (ур. Пліснeсько; круті схили яру, групи в Acereto-Fageta), Hieracium lachenalii, H. scabiosum (зрідка невеликі групи, схили ярів і прилеглі ділянки, Fagetа sparsiherbosа і Mixto-Acereta), Chimaphila umbellata (ур. Монастир, верх схилу яру, у Pineto-Fageta 12 особин), Chaerophyllum hirsutum (найбільша популяція у регіоні; ур. Пліснeсько, верхів’я р. Бужок, на схилах долини, рідше – в заплаві у Fraxineto-Alneta, часто на узліссях та вздовж доріг серед Fageto-Acereto-Tilieto-Piceeto-Quercetа), Melandrium dioicum  (ур. Монастир; зрідка, південні схили балки, Acereto-Fraxinetа), Sisyrinchium montanum (ур. Гутище, сотні особин, південний схил долини, Triseteto-Festuceta (rubrae), Lotus ambiguus, Hieracium durisetum (невеликі групи разом з попереднім видом).

Із синтаксонів можна виділити Carpineto-Querceto-Fageta, Querceto-Tilieto-Fageta, Аceretа anthriscosа, Acereto-Fraxinetum caricosum (brizoidis), Fagetum caricosum (brizoidis), F. hederosum, F. maianthemosum, рідкісні Acereto-Alnetum mercurialidosum.