Зміст

Сl. Erico-PineteaCl. Erico carneae-Pinetea sylvestris Horvat 1959європейські базифільні хвойні ліси

Європейські гірські базифільні хвойні ліси (Cl. Erico-Pinetea) на Верхобузькому пасмі представлені карпатськими термофільними реліктовими сосновими борами на вапняках (Ass. Carici humilis-Pinetum, All. Pulsatillo slavicae-Pinion).

All. Pulsatillo slavicae-Pinion на Верхобужжі, PDF