Зміст

SALICETO (FRAGILIS) - ALNETA – ламковербові вільшиниТиповіі для регіону угруповання. Великий їх масив простягається по днищу балка у заплаві р. Бужок (ур. Широка долина). Територія знаходиться в зоні дії осушувальної меліорації і угруповання відзначаються рядом ознак ксерофітизації. Грунти сирі та мокрі, дерново-мулувато-глейові, підстелені карбонатним алювієм. У складі угруповань масово зростає Cerastium sylvaticum, часто трапляється Anthriscus nitida.

Fraxineto-Saliceto (fragilis)-Alnetum urticosum, F.-S. (f.)-A. petasitoso (hybridi)-urticosum, F.-S. (f.)-A. phragmitoso-urticosum, У деревостані (0,3-0,4) співдомінують Salix fragilis й Alnus glutinosa, незначна домішка Fraxinus excelsior (переважно у 2-3-у ярусах), дуже рідко (на сухіших ділянках) – Tilia cordata. У підліску (3-5%) панує Euonymus europaea з домішкою Sambucus nigra, Humulus lupulus, спорадично – Padus racemosa, поодинокі Malus silvestris, Rubus idaeus; у підрості (3%) часто трапляються вільха та ясен. У трав’яному покриві (80-100%) переважають: Urtica galeopsifolia, Phragmites australis, Petasites hybridus, Filipendula denudata, Lamium maculatum, Chaerophyllum aromaticum, Galium aparine, Cerastium sylvaticum, Stellaria nemorum, Valeriana simplicifolia, Geum rivale, G. urbanum, Glechoma hederacea, Cardamine amara, Caltha palustris, Coronaria flos-cuculi, Galeopsis speciosa, Geranium phaeum, менш поширені: Alliaria petiolata, Aegopodium podagraria, Cirsium oleraceum, Anthriscus nitida, G. robertianum, Rumex conglomerates, Symphytum officinalis, Lapsana communis, Angelica silvestris, спорадично – Poa trivialis, Ajuga reptans. У наземному покриві (до 5%) співпанують Mnium undulatum та M. punctatum.