Зміст

Родина ValerianaceaeValeriana simplicifolia (Rchb.) Kabath, східноальпійсько-карпатський субаль-пійський вид на східній межі ареалу. На Україні поширений у Карпатах, рідше -Розточчі-Опіллі, на Зх. і Ср. Поділлі, Малому Поліссі, Волинській височині.

На Верхобужжі - більш-менш звичайний вид. Масово зростає (до 5-20% пр. вкриття травостою) в лісових ценозах Alneta glutinosae та Saliceta fragilis, на заболочених луках (Cariceta acutiformis, C. аcutae, Deschampsieta caespitosae, Festuceta rubra й ін.) та евтрофних карбонатних болотах (Cariceta davallianae, C. hostianae, Сladieta marisci та ін. формацій).

У травні створює аспект разом з Primula elatior, Geum rivale ...