Зміст

Родина ThelypteridaceaePhegopteris connectilis

Phegopteris connectilis (Michx.) Watt., панбореальний вид на південно-східніій, острівній межі ареалу. В Україні поширений у Карпатах, спорадично – у Розточчі-Опіллі, дуже рідко – на Поліссі. 

На Верхобужжі трапляється спорадично в аналогічних Gymnocarpium dryopteris місцезростаннях і займає ідентичну йому екологічну нішу: верхні частини крутих схилів ярів (переважно, північної та західної експозицій), часто (як і G. dryopteris) – під оголеними змієвидними коренями Fagus sylvaticа у верхній частині схилів (карнизи) на малопотужних та повністю змитих щебенистих вапнякових грунтах, іноді поселяється на вивернутих разом із карбонатним субстратом коренях повалених дерев. На відміну від G. dryopteris, ніколи не виходить з ярів на прилеглі схилові ділянки навіть на декілька метрів, у порівнянні з останнім, - P. connectilis трапляється дещо рідше і не так масово. Зростає разом з великою групою раритетів бореального генезису: Polystichum aculeatum, P. braunii, Polypodium vulgare, Dryopteris expansa, Gymnocarpium dryopteris, Aruncus vulgaris, Anthriscus nitida, Abies alba та ін. Крім цих, “гірських” місцезростань виду, виявлено невелику його популяцію (дві куртини з 90 пагонами) в ур. Хомець, по периферії Pineto-Carpineto-Fageto-Quercetum caricosum (brizoidis), на межі з лісовим болотом (знищена - суцільна рубка).

Thelypteris palustris Schott, східноєвропейсько-південносибірський вид на західній межі ареалу. В Україні поширений на Поліссі, у Лісостепу, Степу, зрідка - у Карпатах, Розточчі-Опіллі, Гр. Криму. 

На Верхобужжі зустрічається спорадично, у заболочених лісах, на осокових болотах. В урочищах Довжок і Бір T. palustris складає значну домішку у трав’яному покриві (пр. вкриття до 5-10%) в Alneta glutinosae: Alnetum deschamosiosо-dryopteridosum, Alnetum scirposo-phragmitosum та ін. Чисельна популяція в околицях с. Колтів, в заплаві р. Зх. Буг, на евтрофному карбонатному болоті (як значна домішка (пр. вкриття 5-10%) входить до складу реліктових Cariceta paniculatae i Schoeneta ferruginei).