Зміст

Родина StaphyleaceaeStaphylea pinnataплоди Staphylea pinnata Staphylea pinnata екотоп Staphylea pinnataплоди Staphylea pinnata
Staphylea pinnata L., cубсередземноморський, реліктовий вид на північній, острівній межі ареалу.

Поширення в Україні: За- і Прикарпаття, Розточчя-Опілля, Поділля.

Поширення у регіоні: найбільше – у західній і північній частинах пасма: гори Жулицька, Висока, Сторожиха, західні, північно- та південно-західні схили Олеського (гори Свята, Підлиська, Біла, Манич, менше – Гаварецька і Рипинська) та Ясенівського «півостровів» (Лиса (Божа ) і Сидорова гори, Переліски), а також у верхів’ях р. Зх. Буг (північні схили Колтівської улоговини – околиці хут. Дерев’янки і на південь від гори Кальварія, Колтівська гора); невеликі популяції у долині р. Бужок (круті яружні схили в околицях хут. Пліснесько) та на горі Синьоха, невеликі групи – в Річках, на Щолопі, Восьмашах, західна околиця с. Підгірці та ін.

Екологічна приуроченість: більш-менш круті південні і західні, рідше – північні схили та вершини найбільш денудаційно вироблених гір-останців і пасм (ерозійні виступи), зрідка – глибоких ярів з неглибокими сіроземами із включенням вапнякового щебеню, які близько підстелені опокою. У віковому спектрі ценопопуляцій значний відсоток віргінільних особин, які переважають на тінистих північних схилах, в той час як на південних і західних значно більше генеративних рослин. У більшості місцезростань S. pinnata панує (пр. вкриття до 10-20%) у підліску, формуючи раритетні угруповання.

Ценотича приуроченість: Домінантна класифікація: Fageta sylvaticae: Acereto-Fraxineto-Fageta staphyleosa, Fageta hederosa, F. caricosa (pilosae) та ін.), зрідка Acereto-Fageta mercurialidosa, A.-F. hederosa та ін.; зрідка Querceta roboris: Carpineto-Fageto-Acereto-Tilieto-Quercetа aegopodiosa; зрідка Fraxineta excelsioris: Acereto-Fraxineta anthriscosa (nitidae).  
Флористична класифікація: Fagetalia sylvaticae: Cephalanthero-Fagion, Euonymo verrucosae-Fagetum (subass. staphyleetosum (94%), subass. typicum (5%); Asperulo-Fagion, Stellario holosteae-Fagetum (subass. violetosum mirabilis (25%); Tilio-Acerion, Anthrisco nitidi-Aceretum; Carpinion betuli, Tilio-Carpinetum (subass. melittetosum (3%), subass. corydaletosum cavae (2%). 

Забзпечення охороною: значна частина популяцій (гори Жулицька, Висока, Сторожиха, Свята, Підлиська, Біла та ряд інших) охороняються на території НПП «Північне Поділля»