Зміст

Родина SolanaceaeScopolia carniolicaекотоп Scopolia carniolicaScopolia carniolicaScopolia carniolicaкореневище Scopolia carniolica

клон Scopolia carniolicaScopolia carniolicaмісцезростання Scopolia carniolicaScopolia carniolicaScopolia carniolica

Scopolia carniolica Jacq., центральноєвропейський вид на північно-східній межі ареалу.

Поширення в Україні: часто в Карпатах, спорадично у Закарпатті, Розточчі-Опіллі, на Поділлі, Прав. Лісостепу.

Поширення у регіоні: з літературних джерел відомо про дві популяції з околиць сіл Гавареччина, Циків і Теребежі (за даними Корінько О.М., ймовірно, одна із них у 25-26 кв. Білокамінського лісництва (ур. Рипин). Ще три місцезростання в урочищах Річки, Кобцево, Обертасова (Колтівська) гора. В Річках, за даними 10-річних спостережень, популяційна група скоротилася із 3 до 1 фрагменту, який знаходиться найвище за течією і займає схил, менше – днище яру. Невеликі групи та поодинокі клони, розташовані по днищу яру та над потоком, очевидно, змиті та замулені. В Кобцево, навпаки, вібулося незначне розширення площі, яку займає популяція: до 3 особин, що зростають групою на 10 кв.м, додалося ще 2 за рахунок руйнування найбільшого клону. В ур. Колтівська гора група займає площу 4 кв.м.

Екологічна приуроченість: днища ярів і балок, вздовж постійних або тимчасових потоків з вологими сіроземами, що близько підстелені вапняками.

Ценотична приуроченість:
Домінантна класифікація: Fraxineta excelsioris: Acereto-Fraxinetum anthriscoso (nitidae)-mercurialidosum, Fageto-A.-F. a (n.)-m., A.-F. anthriscoso (sylvestris)-aegopodiosum.
Флористична класифікація: Fagetalia sylvaticae: Tilio-Acerion, Anthrisco nitidi-Aceretum pseudoplatani.

Супутні види-раритети: Allium ursinum, Anthriscus nitida, Arum alpinum, Listera ovata, Galanthus nivalis, Geranium phaeum, Leucojum vernum, Lunaria rediviva, Polystichum aculeatum, Primula elatior, Chaerophyllum hirsutum, Equisetum hyemale, Dryopteris affinis, Astrantia major, Scilla bifolia.

Забезпечення охороною: популяція в ур. Річки входить до охоронної зони НПП «Північне Поділля», як і, очевидно, дві у північно-західній частині регіону.