Зміст

Родина ScrophulariaceaeDigitalis grandiflora Mill., диз’юнктивно-ареальний, реліктовий, рідкісний вид. В Україні поширений у Карпатах, Розточчі-Опіллі, Лісостепу, на Поліссі. На Верхобузькому пасмі трапляється зрідка. На горах Підлиська і Бзова невеликі групи приурочені до остепнено-лучних фітоценозів з пануванням Brachypodium pinnatum, Poa angustifolia, Carex flacca, Briza media. На Восьмашах не більше 10 генеративних особин (є віргінільні) D. grandiflora зростає на узліссі та у "вікнах" Acereto-Fraxineto-Fagetum mercurialidoso hederosum і прилеглих трав'янистих схилах (Poeta angustifoliae, Cariceta flaccae). Чисельна популяція у молодому Carpineto-Quercetum ур. Липа (Potentillo albae-Quercetum). Поодинокі особини трапляються на узліссі та у "вікнах" Carpineto-Tilieto-Querceta ур. Руда.

Digitalis grandiflora 

Melampyrum argyrocomum Fisch. ex K.-Pol., понтично-східноєвропейський лучно-степовий, кальцефільний вид на західній межі ареалу. В Україні поширений у Лісостепу, Степу та Криму. На Верхобужжі трапляється на горах Підлиська, Сторожиха, Висока, Жулицька (можливо, й інших). На схилах південної експозиції, по периферії чагарникових ценозів і на відкритих лучно-степових ділянках, в угрупованнях з пануванням Festuca valesiaca, Вrachypodium pinnatum, Arrhenatherum elatius, іноді Carex flacca і C. humilis, спорадично та рідко зустрічаються невеликі групи. Цікавим є той факт, що M. argyrocomum часто зростає cумісно з M. nemorosum (наприклад, у Festucetum (valesiacae) arrhenatherosum), а не з M. arvense, до якого він стоїть значно ближче по екології поширення.