Зміст

Родина SalicaceaeSalix aurita L., палеобореальний вид на південній межі ареалу. В Україні зростає на Поліссі, в Карпатах, Розточчі-Опіллі, дуже рідко – Пн. Лісостепу. На Верхобужжі зустрічається спорадично в заплаві р. Зх. Буг та її приток (ур-ща Довжок, рідше - Бір, Помірки...). Розсіяно поширений у рідколіссях Betuleta pubescentis, на евтрофних карбонатних болотах в Schoeneta ferruginei, Cladieta marisci, Cariceta davallianae та ін. з торфовими та торфорво-болотними грунтами, зрідка в Alneto-Betuleto (pubescentis)-Pineta та деяких інших.

Salix myrsinifolia Salisb., палеобореальний вид на південній межі ареалу. В Україні поширений  на Поліссі, у Розточчі, Пн. Лісостепу. На Верхобузькому пасмі зростає у трав’яно-болотних (Schoeneta ferruginei, Cariceta davallianae, C. hostianae, Cladieta marisci та ін.) та лісово-болотних ценозах (Betuleta pubescentis, Saliceta cinereae, зрідка - Alneta glutinosae) долини р. Зх. Буг, спорадично, невеликими групами.

Salix rosmarinifolia L., палеобореальний вид на південній межі ареалу. На Україні поширений майже по всій території, крім Криму. На Верхобужжі зустрічається разом із попередніми видами у лісово-болотних (Betuleta pubecsentis) і трав’яно-болотних угрупованнях (Schoeneta ferruginei, Cladieta marisci, Cariceta davallianae, Molinieta caeruleae, C. paniculatae, C. hostianae, Schoenoplecteta tabernaemontani); ценотична роль більш-менш значна, іноді сягає 5% пр. вкриття ярусу чагарників.