Зміст

Родина RubiaceaeGalium glaucum L., центральноєвропейсько-субсередземноморський лучно-степовий вид на північно-східній межі ареалу. На Врехобужжі трапляється більш-менш масово на термофільних лучно-степових схилах у складі реліктової Pinetum caricosum (humilis), похідних Cariceta humilis, Cariceta flaccae, Brachypodieta pinnati на горах Підлиська, Висока, Жулицька, Макітра, Свята...

Galium exoletum Klok., субендемічний, лучно-степовий, кальцефільний вид на північній межі диз’юнктивного ареалу. Поширений у Гр. Криму, Розточчі-Опіллі,на Зх. Поділлі. Масово зростає у лучно-степових угрупованнях (Cariceta humilis, Cariceta flaccae, Brachypodieta pinnati), де складає значну домішку або є співдомінантом травостою. Незважаючи на процвітання виду в межах залишків корінних ценозів, помітного розселення на прилеглі території не спостерігається або воно відбувається дуже повільно.

 Galium saxatileGalium saxatileлучний екотоп Galium saxatileGalium saxatile в Calamagrostio-Quercetumлісовий екотоп Galium saxatile

Galium saxatile L., західноєвропейський бореально-монтанний, ацидофільний вид на східній, острівній межі ареалу. В Україні зрідка трапляється у Карпатах, Розточчі. На Верхобузькому пасмі зростає у Pineto-Quercetum myrtillosum, зрідка – Deschampsieto-Nardetum festucosum (rubrae) на боровій та перехідній до заплавної терасах лівої притоки р. Зх. Буг (межа урочищ Бригантина і Липа). Лісовий фрагмент популяції складається з декількох більш-менш компактних груп площею від 300 кв.см до 2 кв.м, і займає порушені ділянки екотопу з розрідженим трав'яним покривом уздовж стежки. Лучний анклав популяції включає мікроострівець площею 0,2 кв.м також з дещо порушеною структурою травостою (тимчасова, періодична "гужова дорога"). 

У лісовій екосистемі особини G. saxatile посилено розмножуються вегетативним шляхом, генеративні особини тут зустрічаються спорадично. В Nardeta відсоток квітучих рослин значно вищий (більше 50%). 

 Galium saxatile в Calamagrostio-QuercetumGalium saxatile в Deschampsieto-NardetaGalium saxatile

Galium schultesii Vest, центральносхідноєвропейський неморальний вид на східній межі ареалу. На Україні поширений у Карпатах, Розточчі-Опіллі, Зх. і Пр. Поліссі та Лісостепу. На Верхобузькому пасмі трапляється спорадично, нерівномірно. В ур. Хомець чисельні групи зростали на узліссі Carpineto-Acereto-Tilieto-Quercetum aegopodiosum разом з Aposeris foetida, Hedera helix, Convallaria majalis, зрідка – Bromus benekenii, Cephalanthera rubra, C. damasonium, Platanthera chlorantha. В ур. Дерев’янки та Обертасова гора невеликі групи генеративних особин у Fagetum hederoso-caricosum (pilolsae) на західному і східному cхилах (ліси знищені) разом з C. damasonium, Hordelymus europaeus та ін. В ур. Бір невелика група тяжіє до узлісся Carpineto-Fageto-Tilieto-Quercetа з насадженням Pinus sylvestris і Quercus borealis. Чисельна популяція в Alnetum aegopodiosum, що неширокою смугою простягається між A. phragmitoso-urticosum i Carpineto-Querceto-Pineta, місцями заходить в останній (ур. Бір). Спорадично поширений в термофільних бучинах чагарникових (Acereto-Fraxineto-Fageta staphyleosa) урочищ Біла гора і Манич.

Galium abaujense subsp. polonicumGalium abaujense subsp. polonicum Galium abaujense subsp. polonicum Galium abaujense subsp. polonicumЕкотоп Galium abaujense subsp. polonicum - Acereto-Fraxineto-Fagetum staphyleosum

Galium abaujense subsp. polonicum (Blocki) Soó (G. polonicum Blocki, G. aristatum var. polonicum (Blocki) Nyman, G. carpaticum Klokov), субендемічний, ксеротермофільний лісовий підвид на північно-східній межі ареалу.
На Україні поширений у Розточчі-Опіллі, на Зх. Поділлі, зрідка – Прикарпатті.
У регіоні трапляється дуже рідко; в ур. Дерев’янки чисельна популяція приурочена до Acereto-Fraxineto-Fagetum staphyleosum і A.-F.-F. hederosum південно-західного схилу балки, більша їх концентрація спостерігається на узліссі та прилеглій до нього лісовій луці Arrhenatheretum сaricosum (flaccae), де зростають десятки особин (у лісовій екосистемі також тяжіє до освітлених місць). Зростає разом iз Cimicifuga europaea, Laserpitium latifolium, Aconitum moldavicum, A. paniculatum, Bromus benekenii, Melittis sarmatica, Trifolium pannonicum та ін. раритетами. В аналогічних еколого-ценотичних умовах зустрічається на південних схилах пасма (Зозулівський "півострів") на південь від с. Копані.
В ур. Діброва трапляється на узліссях, у “вікнах” і вздовж доріг у Carpineto-Quercetum aposeridoso-aegopodiosum.