Зміст

Родина RosaceaeAruncus vulgaris у Ficario-UlmetumAruncus vulgaris суцвіття Aruncus vulgaris екотоп Aruncus vulgaris - Ficario-Ulmetum

Aruncus vulgaris Rafin, західноєвропейський монтанний вид на східній, острівній межі ареалу. В Україні поширений у Карпатах, зрідка – Розточчі-Опіллі, Лісостепу, на Зх. Поліссі.  

На Верхобужжі зустрічається спорадично; частшше - по схилах ярів у верхів’ях р. Зх. Буг та її приток з щебенисто-вапняковими грунтами, де зростає більш-менш чисельними групами (Fraxineta excelsioris, Fageta sylvaticae), зрідка (на невеликих ділянках) співдомінує у трав’яному покриві або складає значну домішку в Acereta pseudoplatani, іноді виходить на прилеглі лісові галявини (панують Festuca rubra, Arrhenatherum elatius, Trisetum flavescens, часто Polygala vulgaris та ін.). Трапляється в Acereto-Alnetum mercurialidosum (Монастир, Бір), Carpineto-Tilieto-Quercetum  mercurialidosum (Довжок) та деяких інших. 

Найбільша популяція A. vulgaris в долині р. Бужок, чисельні локалітети на Дерев'янках (Acereto-Fraxinetа, Acereto-Fraxineto-Fagetum hederosum, Aceretum lunariosum), в Колтівській улоговині, долині р. В’ятина (Alnetum urticosum і на прилеглих луках), невеликі популяційні фрагменти зустрічаються в ур-щах Ципріянкова долина (Acereto-Fraxineta), Дзвінець, Громадський ліс, Хомець (поодиноко в Alneto-Fageta).

Cerasus fruticosa (Pall.) Woron., євразійський степовий вид на північно-західній межі ареалу. В Україні поширений у Лісостепу, Степу, на Пд. Поліссі.

На Верхобужжі трапляється нечасто у складі реліктових Pinetum caricosum (humilis), P. brachypodiosum (pinnati), високотравно-чагарникових ценозів з Prunus stepposa, Crataegus praearmata, Rosa corymbifera, Swida sanguinea, Viburnum opulus, Clematis recta, Vincetoxicum hirundinaria, Brachypodium pinnatum, Helictotrichon pubescens, Festuca valesiaca, Poa angustifolia, Arrhenatherum elatius, Peucedanum cervaria та ін. на горах Висока, Сторожиха, Жулицька, Підлиська, Свята та ін.

Comarum palustreComarum palustre екотоп Comarum palustre Comarum palustreComarum palustre
Comarum
palustre L., панбореальний болотний, реліктовий вид на південній межі ареалу. Поширений на Поліссі, у Лісостепу, зрідка – у Розточчі-Опіллі, Степу.

На Верхобужжі трапляється зрідка. В долині р. Зх. Буг (підніжжя південного макросхилу, навколо ур. Восьмаші), у місцях виходу на поверхню грунтових вод, на фрагментах заболочених лук та боліт (Cariceta appropinguatae та ін.) спів- і панує у травостої на невеликих ділянках, деякі - майже зникли. Унікальним для регіону є чагарникове угруповання, де він співдомінує з іншим бореальним реліктом – Dryopteris cristata.

Potentilla alba L., центральносхідноєвропейський вид на західній межі ареалу. В Україні поширений на Поліссі, у Лісостепу, рідше – Прикарпатті, Розточчі-Опіллі, Криму.

На Верхобужжі трапляється зрідка. У верхів’ях р. Зх. Буг (Колтівська улоговина) трапляється серед Deschampsieta caespitosae, разом із Trisetum flavescens, Gentiana pneumonanthe, Gladiolus imbricatus... Чисельна популяція у молодому -Pineto-Quercetum (ур. Липа).

Rosa spinosissima L., дизюнктивно-ареальний, кальцефільний вид на північно-західній межі ареалу. В Україні поширений у Лісостепу, Степу, Гр. Криму, рідше – на Пд. Поліссі, у Розточчі-Опіллі.

На Верхобужжі зустрічається зрідка у ксеротермофільних вапнякових Pinetum caricosum (humilis), P. c.(h.)-brachypodiosum (pinnati) та ін. Найбільш чисельною є популяція на горі Підлиська; невеликі групи на горах Свята, Висока. В околицях c. Гавареччина декілька десятків особин локалізовано на ділянці залишкового Pinetum brachypodiosum (pinnati). В околицях с. Опаки зростає на крутому, глинисто-вапняковому схилі узбіччя дороги, поодиноко - в сосновому насадженні (Лиса гора). Поширена разом з Melittis sarmatica, Daphne cneorum, Cypripedium calceolus, Cimicifuga europaea, Coronilla coronata та ін. раритетами.

Alchemilla propinqua H.Lindb. ex Juz., центральноєвропейський лучний вид на східній межі ареалу. На Україні поширений у Карпатах, Розточчі-Опіллі, на Поліссі. У регіоні трапляється зрідка. Спорадично зростає у Brizeta mediae на північному схилі балки, що прорізає західний макросхил останця (Восьмаші), Nardetum deschampsieto-festucetum (rubrae) ур. Калинка.