Зміст

Родина Pyrolaceae 2 Pyrola rotundifoliaPyrola rotundifoliaPyrola rotundifoliaекотоп Pyrola rotundifolia - камянисті розсипи старої каменеломні (гора Білоха)Pyrola rotundifolia

Pyrola rotundifolia L., панбореальний вид на південній межі ареалу. В Україні поширений у Карпатах, на Поліссі і в Розточчі, рідше – у Лісостепу, Криму.

На Верхобузькому пасмі зустрічається зрідка. Чисельна популяція, що нараховує тисячі різновікових особин, на горі Білоха у рідколіссі Pineto-Saliceto (capreae)-Betuleta із пересіченим нанорельєфом і щебенисто-вапняковим грунтом на місці старої каменеломні. Тут чималі популяції Carex flacca, Hieracium lachenalii, Platanthera bifolia, Epipactis helleborine, трапляється Bromopsis erecta.

Чисельні групи трапляються на порушених ділянках зеленомохових Querceto-Fageto-Pinetum ур. Бригантина. Поодинокі особини - в заболочених вільшинах ур. Довжок і Бір.

Vaccinium vitis-idaea L., панбореальний, реліктовий вид на південній межі поширення. В Україні зростає на Поліссі, у Карпатах, Розточчі-Опіллі, зрідка – в Пн. Лісостепу.

У регіоні зустрічається спорадично, рідко. Приурочений до вологих та сирих борових типів місцезростань, часто на межі з вільшинами (ур-ща Бір, Бригантина, Калинка, Довжок), зростає як більш-менш значна домішка у – Fageto-Querceto-Pinetum ruboso (hirti)-myrtillosum, F.-Q.-P. myrtillosum, F.-Q.-P. lerchenfeldiosum (спорадично), Alneto-Betuleto (pubescentis)-P. myrtillosum, Q.-B.(p.)-P. myrtillosum, Nardetа strictae (ур. Калинка), зрідка на невеликих ділянках панує у трав’яному покриві, формуючи раритетні для регіону ценози.

Vaccinium uliginosum L., панбореальний, реліктовий вид на південній, острівній межі ареалу. В Україні поширений на Поліссі, у Карпатах, зрідка – у Розточчі, Пн. Лісостепу.

На Верхобужжі трапляється дуже рідко. В ур. Бір дві невеликі групи зростають на площі 10 кв.м у Querceto-Fageto-Pinetum myrtillosum із співпануванням Vaccinium vitis-idaea та домішкою Molinia caerulea,  Lerchenfeldia flexuosa, трапляються великі клони Lycopodium annotinum, в наземному покриві групи Sphagnum palustre, S. girgenzohnii, Polytrichum commune.