Зміст

Родина PyrolaceaeChimaphila umbellata (L.) Nutt., панбореальний, реліктовий вид на південній, острівній межі ареалу. В Україні часто зустрічається на Поліссі, рідше – у Розточчі-Опіллі, Лісостепу, Гр. Криму.

У регіоні відомо 6 оселищ: ур-ща Пісок (близько 150 різновікових особин), Кобцево (50), Бір (30), Бригантина (25), Липа (10), Монастир (12). Вид приурочений до  Fageto-Querceto-Pinetum lerchenfeldiosum, Сarpineto-F.-Q.-P. stellarioso-myrtillosum (Бір; ця популяція, очевидно, зникла в результаті суцільної рубки великої лісової ділянки біля підніжжя гори Синьоха), Pineto-Fagetum maianthemosum (Кобцево, перехідний ландшафтний ярус, днище балки; Монастир, горбогірний ландшафтний ярус, генеративні особини тут зявляються нерегулярно, популяція знаходиться в малоосвітленому місці і перебуває в депресивному стані).

Chimaphila umbellataChimaphila umbellata екотоп Chimaphila umbellata плоди Chimaphila umbellataChimaphila umbellata

Moneses uniflora (L.) A. Gray, панаркто-бореальний, монтанно-субальпійський вид, третинний релікт, на південній, острівній межі ареалу. В Україні зростає у Карпатах, рідше – Розточчі-Опіллі, Гр. Криму, на Поліссі.

На Верхобужжі трапляється зрідка: урочища Городисько (популяція знищена - суцільна рубка), Липа (сотні особин), Кобцево (десятки - очевидно, популяція зникла через потужний розвиток підліску), Харчишино (сотня різновікових), Бригантина (декілька десятків). Приурочені до соснових насаджень, потенційних Pineto-Querceto-Fageta, які знаходяться на пологих схилах різних румбів підніжжів пасм і невеликих горбів. У підрості переважає Fagus sylvatica, менше - Quercus robur, Сerasus avium, трапляються Acer pseudoplatanus, Ulmus scabra, Carpinus betulus. Підлісок: Swida sanguinea, Corylus avellana, Sambucus racemosa, Rubus idaeus, R. plicatus, Crataegus сurvisepala, зрідка – Euonymus verrucosa, E. europaea, у нижньому ярусі – R. hirtus. Трав’яний покрив розріджений, мозаїчний: Lerchenfeldia flexuosa, Ramischia secunda, Pyrola minor, Luzula pilosa, Dryopteris carthusiana, Maianthemum bifolium, Fragaria vesca, Oxalis acetosella, Veronica chamaedrys, V. officinalis, Moneses uniflora, трапляються D. filix-mas, Mycelis muralis, Geranium robertianum, Monotropa hypopithys, Carlina intermedia, D. expansa та ін. У наземному покриві (20-70%) панує Pleurozium schreberi.

Ценопопуляції нараховують десятки і сотні (тисячі) різновікових пагонів, серед яких в результаті інтенсивного вегетативного розмноження переважають прегенеративні (клонового походження). 

Moneses uniflora