Зміст

Родина PrimulaceaePrimula elatior заболочена лука з Primula elatior суцвіття Primula elatior Primula elatior

Primula elatior (L.) Hill., центральноєвропейський, монтанно-субальпійський вид на східній, острівній межі ареалу. В Україні поширений у Карпатах, рідше – у Розточчі-Опіллі, Зх. Лісостепу, на Зх. Поліссі.

На Верхобужжі зустрічається спорадично-часто. Найбільша концентрація виду спостерігається у межиріччі річок Зх. Буг та Бужок (ур-ща Широка долина, Громадський ліс, Бір), де чисельні популяції, що нараховують тисячі особин (з пр. вкриттям 5-25%) входять до складу угруповань Alneta glutinosae, Аcereta pseudoplatani і Saliceta cinereae та заболочених злаково-різнотравних лук, і на невеликих ділянках є співдомінантом трав’яного покриву в Alnetum aegopodiosum, A. geosum, Acereto-Fraxineto-A. aegopodiosum, Alneto-Aceretum alliosum (ursini) та інших. В ур. Довжок чисельна популяціїя в заплавних Fraxineto-Alnetum alliosum (ursini), A.-Quercetum alliosum (ursini), Betuleta pubescentis, вербняках і на сирих луках. В ур-щах Підгір’я, Монастир невеликі групи зростають на південних схилах в місцях близького залягання грунтових вод у складі схилових заболочених лук. В Опацькій, Колтівській, Хмелівській долинах, в Річках, на Рипині і Кобцево невеликі та більші групи P. elatior спорадично зустрічаються в Acereto-Fraxineta вздовж потоків по днищах ярів, на післялісових вологих та сирих луках. Невеликі групи трапляються в долині р. В’ятина у Carpineto-Fageto-Acereto-Fraxineto-Querceta, вільшинах та луках.