Зміст

Родина PolygalaceaePolygala vulgaris L., західноєвропейський монтанно-субальпійський, лучний вид на східній межі ареалу. В Україні поширений у Карпатах, рідше - Розточчі-Опіллі, на Поліссі. 

На Верхобужжі трапляється нерідко. Приурочений до схилів різних експозицій із свіжими, часто глинистими грунтами, де зростає в угрупованнях Festuceta rubrae, Arrhenathereta elatii, рідше – Triseteta flavescentis (значна домішка Briza media, F. pratensis, Dactylis glomerata, Holcus lanatus, Cynosurus cristatus, Trifolium medium, Medicago lupulina, Plantago lanceolata, Luzula multiflora, Galium mollugo, G. album та ін., трапляються – Ranunculus bulbosus, Dactylorhiza majalis, Hieracium schultesii, Primula elatior та ін).

Найчисельніші популяції в ур-щах Гутище, у долині р. В’ятина, менші – в урочищах Підгір’я, Щолоп, гора Висока, на схилах в околицях сіл Підгірці, Опаки). На дюнах Колтівської улоговини зростає у Molinietum callunosum.