Зміст

Родина Poaceae (Festuca)основа стебла Festuca heterophylla  Festuca heterophylla  суцвіття Festuca heterophylla  Festuca heterophylla

Festuca heterophylla Lam., субсередземноморсько-західноєвропейський лісовий вид на східній межі ареалу, релікт.

Поширення в Україні: Карпати, Розточчя-Опілля, Зх. Поділля

Поширення у регіоні, екологічна та ценотична приуроченість: дуже рідко в горбогірно-лісовому ландшафтному ярусі.
Дві малочисельні популяції між сс. Сасів та Єлиховичі (ур. Діброва) і Лука та Підлипці складаються із 9 та 5 генеративних рослин відповідно. 
Зростає в грабово-дубових лісах на пологих південних схилах з добре збереженим деревостаном та розрідженим трав'яним покривом
, іноді на узліссях. У трав'яному ярусі значна участь примежовоареального виду Aposeris foetida.

Флористична класифікація:  Querco-Fagetea, Fagetalia sylvaticae, Carpinion betuli, Tilio-Carpinetum (1%). Приурочений до перехідних ділянок від евтрофної термофільної subass. melittetosum до більш кислішої subass. typicum

Супутні види-раритети: Platanthera chlorantha, Hieracium lachenalii, Neottia nidus-avis, Symphytum tuberosum, Galium polonicum.