Зміст

Родина OrobanchaceaeOrobanche lutea Baumg., алтайсько-середньоазіатсько-центральноєвропей-сько-субсередземноморський вид на північній межі диз'юнктивного ареалу. На Україні поширений в Лісостепу, Розточчі-Опіллі, на Зх. Поліссі, Криму. 

На Верхобужжі трапляється нерідко. Невеликі групи зустрічаються у складі реліктових кальцефільних соснових борів (Pinetum caricosum (humilis) та лучно-степових угруповань (Cariceta humulis, C. montanae, C. flaccae, Brachypodieta pinnati, Poeta angustifoliae) в ур-щах Підлиська гора, Свята гора, Жулицька гора, Висока гора, Городисько, Бзова, Восьмаші, Сторожиха та ін.