Зміст

Родина Orchidaceae 6 (Platanthera) Platanthera bifoliaPlatanthera bifoliaекотоп Platanthera bifolia (вершина гори Білоха)

Platanthera bifolia (L.) Rich., європейсько-південносибірський (палеобореальний) вид на південній межі ареалу. На Україні поширений в Карпатах, Розточчі-Опіллі, на Поліссі, зрідка – у Лісостепу, Гр. Криму і Степу. У регіоні трапляється нечасто. Приурочений до північних схилів річкових долин, зростає більшими або меншими групами, зрідка – поодинокими особинами, переважно на узліссях і лісових луках.

Урочище Бзова, підніжжя невисокого горбу, який розташований у відкритій на північний-захід балці; рідколісся з Betula pendula, Salix caprea, підлісок з Corylus avellana, Swida sanguinea, Crataegus praearmata, трав’яний покрив з переважанням Festuca rubra, F. pratensis, Agrostis tenuis, Plantago media, Equisetum arvense, Trisetum flavescens і Trifolium medium; більше 100 генеративних і кілька десятків віргінільних рослин. 

В Опацькій долині, у нижній частині північного схилу над потоком, в молодих Acereto-Fraxinetum ruboso (hirti)-athyriosum та A.-F. caricosum (brizoiditis) компактно на невеликій площі зростає понад 50 генеративних i дещо більше віргінільних особин. 

Ур. Монастир, верхня частина північного схилу, лісова лука з Carex brizoides, Festuca rubra, Agrostis tenuis, та узлісся Fagetum sparsiherbosum, до 30 генеративних особин. 4) Долина р. В’ятина, нижня полога частина схилу, популяція з 20 генеративних особин, ценотична приуроченість – як у попередньому місцезростанні.

Верхня частина південного схилу, але місцезростання "приховане" на вологій терасі (гора Білоха); кілька сотень різновікових особин зростає на узліссі Acereto-Fraxineto-Fageta та у сосновому насадженні на місці каменеломні. 

У верхів’ях р. Бужок поодинокі особини трапляються вздовж потоку на схилах долинки разом із Picea abies, Abies alba, Chaerophyllum hirsutum, Huperzia selago, Anthriscus nitida. 

Характерні спільні супутні раритетні види: Aruncus vulgaris, Centaurea phrygia, Polygala vulgaris та ін. 

 Platanthera chloranthaекотоп Platanthera chloranthaPlatanthera chloranthaPlatanthera chlorantha

 екотоп Platanthera chloranthaPlatanthera chloranthaекотоп Platanthera chlorantha (Euonymo verrucosae-Fagetum typicum)Platanthera chloranthaPlatanthera chlorantha

Platanthera chlorantha (Cust.) Reichenb., європейський неморальний вид, чисельність якого знижується. В Україні поширений у лісовій зоні, Лісостепу. На Верхобужжі зустрічається спорадично, часто. Оселища виду приурочені до схилів західних, південних та північних (верхня частина) експозицій у Fagetum sparsiherbosum, F. maianthemosum, F. hederosum, F. rubosum (hirti), F. caricosum (pilosae), F. aegopodiosum (на горах: Синьоха, Лиса, Білоха, Обертасова, Колтівська, в ур-щах Дзюравий міст і Дзвінець; також Монастир, Пліснeсько і Рипин, де P. chlorantha трапляється на вологих схилах ярів сумісно із – Huperzia selago, Gymnocarpium dryopteris і Phegopteris connectilis); невеликі групи приурочені до Querceto-Fageto-Pinetum ruboso (hirti)-caricosum (pilosae), Q.-F.-P. r.(h.)-maianthemosum, Carpineto-F.-P. sparsiherbosum, C.-Q.-P. galeobdolosum (ур-ща Свята гора, Хомець, Восьмаші), Carpineto-Quercetum aegopodiosum (ур-ща Рипин, Діброва), Acereto-Fraxinetum аegopodiosum, A.-F. ruboso (hirti)-athyriosum (Опацька долина, Річки). На горах Підлиська (За), Сторожиха, Висока, Свята та Щолоп зустрічається у складі лісо- й лучно-степових ценозів – Pinetum brachypodiosum (pinnati), Brachypodieta pinnati і Caricetа flaccae. На горах Рипинська і Городисько – на південних схилах у F. sparsiherbosum, F. maianthemosum і F. hederosum зростає по 10-20 різновікових особин. Найчисельнішими є популяції в Діброві (сотні, до тисячі) та біля підніжжя північного схилу пасма (Восьмаші, до 200 особин) у Carpineto-Fageto-Acereto-Tilieto-Querceta, як і біля підніжжя південного схилу (Руда, кілька десятків).