Зміст

Родина OnagraceaeEpilobium collinum C. C. Gmel., південносибірсько-європейський вид. На Україні поширений  у Карпатах, Розточчі-Опіллі, Лісостепу, на Поліссі. 

На Верхобужжі зустрічається спорадично, рідко у свіжих кислуватих бучинах та дубово-букових сосняках: Fageto-Querceto-Pinetum lerchenfeldiosum (Липа, Бригантина), Fagetum oxalidoso-maianthemosum (Дерев'янки, Річки), молоді Querceto-Fageto-Pinetum teucrioso-hylocomiosum (Харчишино). Приурочений до освітлених ділянок з розрідженим трав’яним покривом. Зростає невеликими групами або поодиноко. 

Флористична класифікація: Querco-Fagetea, Fagetalia sylvaticae, Asperulo-Fagion, Stellario-Fagetum padietosum. Luzulo-Fagion, Maianthemo-Fagetum. 
Vaccinio-Piceetea, Piceetalia abietis, Dicrano-Pinion, Leucobryo-Pinetum.

Сircaea alpina Сircaea alpina Сircaea alpina

Сircaea alpina L., бореальний вид на південній, острівній межі ареалу. На Україні поширений в Карпатах, Розточчі-Опіллі, на Поліссі. На Верхобужжі трапляється зрідка. В долині р. Зх. Буг (ур. Довжок, Колтівська улоговина) зустрічається великими (сотні особин) групами вздовж корінного русла річки у Pruno-Fraxinetum chrysosplenietosum разом з Cerastium sylvaticum, Primula elatior, Aconitum lasiocarpum, A. moldavicum, Astrantia major, Anthriscus nitida, Silene dioica, а також на кореневих лапах вільхи в Ribeso nigri-Alnetum typicum.