Зміст

Родина NymphaeaceaeNuphar lutea (L.) Smith, європейсько-південносибірський реліктовий вид, ареал якого скорочується. На Верхобужжі трапляється дуже рідко; дотепер збереглось лише одне місцезростання у штучному ставку в долині р. Зх. Буг в межах Колтівської улоговини (околиці с. Колтів), популяція знаходиться у депресивному стані через регулярне і неодноразове протягом року осушення водойми в зв’язку з рибозаготівлею. Місцями N. lutea панувала у наводному ярусі, формуючи раритетне для регіону угруповання.

Nymphaea candida J. et C. Presl, євразійський реліктовий, зникаючий вид. В Україні поширений по всій території. У регіоні відома лише одна, малочисельна (не більше сотні генеративних особин) популяція в долині р. Зх. Буг (зростає з Nuphar lutea), яка перебуває на межі зникнення. За останні п’ять років площа угруповання з участю N. candida значно зменшилась.