Зміст

Родина Lycopodiaceae
Lycopodium annotinum L., панбореальний, реліктовий вид на південній межі ареалу. На Україні поширений у Карпатах, на Поліссі, зрідка – у Розточчі-Опіллі, Пн. Лісостепу.

В долині р. Зх. Буг та її приток спорадично трапляється на борових та призаплавних терасах, часто на межі сосняків і вільшняків, в угрупованнях формацій Pineta sуlvestris (Fageto-Querceto-Pinetum myrtilloso-lerchenfeldiosum, F.-Q.-P. coryloso-myrtillosum, Q.-Betuletо (pubescentis)-P. myrtillosum, Alnetо-B.(p.)-P. myrtillosum), Alneta glutinosae (Q.-A. rubosum (hirti), Fageta sylvaticae (P.-Fagetum maianthemosum) урочищ Бір, Довжок, Калинка, Кобцево, Восьмаші, Бригантина, Харчишино. Зростає клонами від 10 кв.см до 10-50 кв.м.

Разом з L. annotinum поширена велика група реліктових і примежовоареальних (бореальних) видів: L. clavatum, Vaccinium vitis-idaea, Chimaphila umbellata, Polypodium vulgare, Picea abies, Dryopteris affinis та ін.

Lycopodium annotinum Lycopodium annotinum Lycopodium annotinum Lycopodium annotinum 

Lycopodium clavatum L., панбореальний реліктовий вид на південній межі ареалу. В Україні поширений у Карпатах, на Поліссі, рідше - у Розточчі-Опіллі, Лісостепу, Степу.

На Верхобужжі, в долині р. Зх. Буг та її приток, трапляється спорадично на боровій терасі із свіжими дерново-підзолистими грунтами (ур-ща Довжок, Калинка, Бір...), приурочений до формацій Pineta sуlvestris (Fageto-Querceto-Pinetum myrtillosum, F.-Q.-P. m.-lerchenfeldiosum, Q.-Betuletо (pubescentis)-P. myrtillosum, Alneto-B.(p.)-P. myrtillosum), по периферії підсушеної Q.-Alnetum rubosum (hirti) та ін. 

Місцями, особливо на узліссях та в молодняках, трапляються клони площею 5-10 кв.м. Невелика група L. clavatum - на терасованому південному схилі пасма (ур. Тераси) в насадженні Quercus borealis і Larix leptolepis (з Betula pendula; у підрості панує Fagus sylvatica). Декілька клонів зростає по днищу балки вздовж потоку разом з Pyrola minor, Polytrichum commune (ур. Кобцево), на узліссі кислуватої бучини (Fagetum maianthemosum, ур. Пліснесько) і т.д.

Lycopodium clavatumLycopodium clavatumLycopodium clavatumLycopodium clavatumLycopodium clavatumLycopodium clavatumLycopodium clavatumLycopodium clavatumLycopodium clavatumLycopodium clavatum