Зміст

Родина LamiaceaeDracocephalum ruyschiana L., центральносхідноєвропейсько-південносибірський, реліктовий вид на західній межі ареалу. В Україні поширений на Поліссі, у Лісостепу, зрідка – Розточчі-Опіллі. На Верхобужжі трапляється дуже рідко; єдина популяція знаходиться в долині р. Зх. Буг (Колтівська улоговина). Особини виду складають значну домішку у Festuceto (valesiacae)-Molinieta (caeruleae) на дюнному підвищенні, приурочені до найбільш освітленої та осушеної частини екотопу у верхній частині дюни.

 Melittis sarmaticaMelittis sarmaticaекотоп Melittis sarmaticaMelittis sarmaticaекотоп Melittis sarmatica

Melittis sarmatica Klok., центральносхідноєвропейський вид на східній межі ареалу, релікт. В Україні поширений у Розточчі-Опіллі, на Заході і Правобережжі Полісся й Лісостепу. На Верхобужжі зустрічається спорадично, часто. Приурочений до південих, західних, рідше – північних і східних (тут лише на узліссях) схилів з дерново-карбонатними грунтами та неглибокими сіроземами, на яких розвиваються сухі реліктові сосняки та термофільні бучини: Acereto-Fraxineto-Fagetum staphyleosum (гори Свята, Жулицька, Сторожиха, Висока, Ушнянська, Колтівська долини), F. maianthemosum (гори Свята, Жулицька, Обертасова, Білоха, Лиса, ур-ща Городисько, Хомець,  Восьмаші, Щолоп, Бзова), F. hederosum (ур-ща Хомець, Рипин, Дерев’янки), F. aegopodiosum (Глодова),  F. a.-hederosum (Дзвінець), A.-F.-F. aegopodiosum (Cиньоха, Лиса, Кальварія), Carpineto-A.-Fagetum varioherbosum (Синьоха), Pinetum caricoso (humilis)-brachypodiosum (pinnati), Brachypodietum (pinnati) caricosum (humilis) (Жулицька, Висока, Сторожиха, Восьмаші, Свята, Гавареччина), особливо характерними оселищами є екотопи перехідного (від бучин до сосняків або лучно-степових ділянок) характеру, де M. sarmatica розсіяно зростає у Pinetum brachypodiosum (pinnati) на південних схилах. У долині р. Бужок невеликі групи M. sarmatica зрідка трапляються на крутих схилах ярів з вапняковими щебенистими грунтами в Acereto-Fageta і Acereta (pura) pseudoplatani. На горі Сторожиха зростає в тінистій міжгірній улоговині в Acereto-Tilieto-Fraxinetum coryloso-mercurialidosum. В ур. Діброва зустрічається в Carpineto-Quercetа aegopodiosum та Quercetа (pura) roboris. В усіх оселищах зростає разом з іншими раритетами:  Cypripedium calceolus, Cimicifuga europaea, Daphne cneorum, Cephalanthera damasonium, C. rubra, Epipactis atrоrubens, Aruncus vulgaris та ін.

Salvia dumetorum Andrz., ендемічний (волино-подільський), кальцепетрофітний, лучно-степовий вид. У регіоні поодинокі особини зростають у Cariceta humilis та C. flaccae на горах Підлиська, Кальварія й ін. 

Stachys germanica L., європейський неморальний вид. В Україні поширений майже по всій території. На Верхобужжі трапляється зрідка; поодинокі особини, невеликі групи зростають на порубі Acereto-Fraxineto-Fagetum staphyleoso-hederosum (Гаварецька гора), у молодому сосново-березовому ксеротермофільному рідколіссі на місці старої каменеломні (гора Білоха) разом із Carex flacca, Platanthera chlorantha, Bromopsis erecta, по периферії Pinetum caricosum (humilis) на горі Городисько.

Teucrium montanum L., центральноєвропейсько-субсередземноморський, кальцепетрофітний вид на східній, острівній межу ареалу. На Україні поширений на Гологоро-Кременецькому пасмі, півдні Волині. У регіоні зустрічається на горах Підлиська, Макітра, Жулицька, Висока, Свята, Восьмаші, Сторожиха, Кальварія. Приурочений до реліктових Pinetum caricosum (humilis), Cariceta humilis, C. flaccae, на малопотужних рендзинах та вапнякових відслоненнях. Популяції більш-менш чисельні, 1-5 % пр. вкриття травостою.