Зміст

Родина GrossulariaceaeGrossularia reclinata Mill., середньоазіатсько-субсередземноморсько-західноєвропейський вид на південно-східній межі ареалу. В Україні поширений  у Карпатах, Розточчі-Опіллі, Пн. Лісостепу, на Поліссі.

На Верхобужжі зустрічається спорадично. В басейні р. Бужок поодинокі особини та невеликі групи зростають на схилах ярів і терасах вздовж потоків на неглибоких вапняково-щебенистих сіроземах (ур-ща Пліснeсько, Монастир, Громадський ліс) в угрупованнях Aceretо-Fageta, Fagetо-Acereta, Carpineto-Aceretа, з участю примежовоареальних та реліктових видів: Abies alba, Picea abies, Lonicera xylosteum, Phegopteris connectilis, Dryopteris expansa, Huperzia selago, Polypodium vulgare, Gymnocarpium dryopteris, Polystichum aculeatum, P. braunii, Aruncus vulgaris, Allium ursinum, Leucojum vernum, Aposeris foetida, Equisetum telmateia, E. hуemale). Гаварецька гора – Fageta sylvaticae з участю: Staphylea pinnata, Aconitum moldavicum, Hedera helix, P. abies; Річки – Fageto-Acereta (схили яру) з Arum alpinum, P. aculeatum, Scopolia carniolica; підніжжя північного схилу ур. Восьмаші – Carpineto-Acereta, C.-A.-Fageta, поодиноко; ур-ща Харчишино і Діброва – Сarpineto-Querceto-Pineta, С.-Fraxineto-Querceta, в лісах між горами Свята і Гаварецька - у Сarpineto-Tilieto-Querceta aegopodiosa.