Зміст

Родина GeraniaceaeGeranium columbinum L., центральноєвропейсько-субсередземноморський вид на північно-східній межі ареалу. В Україні поширений у Криму, зрідка – у Карпатах, Розточчі-Опіллі, Зх. Лісостепу. На Верхобузькому пасмі трапляється дуже рідко. Невелика популяція знаходиться на крутому східному схилі вологої (лісової) балки (ур. Річки). Місцями підземні води виклинюються на денну поверхню, формуючи невеликі потічки. Це вторинний ценоз, очевидно, на місці схилової вільшини або ясенника, з пануванням Festuca rubra, F. pratensis, Trisetum flavescens, Heracleum sosnowskyі і ін. мезо- та мезогігрофітів. Зростає розсіяно (2% пр. вкриття) на площі 200 кв.м, добре цвіте і плодоносить.

Geranium phaeum L., центральноєвропейський монтанний вид на східній межі ареалу. В Україні поширений  у Карпатах, Розточчі-Опіллі, Зх. Лісостепу, зрідка – у Вл. та Пр. Лісостепу. На Верхобужжі зростає по днищах та прилеглих схилах лісових балок і ярів у верхів’ях рік Зх. Буг, Бужок, В’ятина та їх приток, де тяжіє до Acerеto-Fraxineta, Acereta pseudoplatani, Сarpineto-Tilieto-Querceta, Alneto-Querceta, Fraxineto-Alnetа, Acereto-Alnetа, Acereto-Fageta та Fraxineto-Fageta, в Колтівській улоговині – Alneto-Betuletum (pubescentis), трапляється на узліссях Carpineto-Fageto-Querceto-Pineta (Довжок, Липа).