Зміст

Родина Gentianaceae 2 Gentiana pneumonantheGentiana pneumonantheекотоп Gentiana pneumonantheGentiana pneumonantheGentiana pneumonanthe

Gentiana pneumonanthe L., європейсько-південносибірський лучний вид. На Україні поширений по всій території, крім Криму. На Верхобужжі чисельна популяція знаходиться в долині р. Зх. Буг, на заплавному лучно-болотному масиві в межах Колтівської улоговини, де особини виду зростають (пр. вкриття сягає 2-5%) в Molinieto-Schoeneta (ferruginei), Molinieto-Cariceta (hostianae), Schoeneta (pura) ferruginei, разом з Сarex davallana, C. hostiana, Swertia perennis, Epipactis palustris, трапляється по периферії і безпосередньо у складі дюнної рослинності улоговини.

 Swertia perennisSwertia perennisекотоп Swertia perennisSwertia perennisSwertia perennis

Swertia perennis L., центральноєвропейський монтанно-субальпійський, реліктовий вид на східній, острівній межі ареалу. В Україні трапляється у Карпатах, Розточчі-Опіллі, на Малому Поліссі, Волинській височині. У регіоні відомий лише з болотного масиву Колтівської улоговини, де розсіяно (пр. вкриття 1-5%) зростає в Schoeneta (pura) ferruginei та Molinieto-Schoeneta (ferruginei), зрідка – Molinieto-Cariceta (davallianae) та ін. Популяція займає площу декілька гектарів і нараховує тисячі різновікових особин, у віковому спектрі яких помітно переважають прегенеративні. Значна частина популяції викошується у період цвітіння.