Зміст

Родина FagaceaeQuercus petraea (Mattuschka) Liebl., західноєвропейський неморально-монтанний вид на східній межі ареалу. На Україні поширений у Карпатах, Розточчі-Опіллі, Зх. Лісостепу, фрагментарно – на Зх. Поліссі. 

У регіоні зустрічається спорадично, нерівномірно. Найбільші популяції виду на південних схилах та підніжжі Зозулівського "півострова" (між сс. Єлиховичі, Копані і Монастирок) та в ур. Хомець, де він як домішка або співдомінант входить до складу раритетних для регіону Querceto-Fageto-Pineta, Carpineto-Fageto-Pineta, Pinetо-Fageta та ін. фітоценозів. 

Розсіяно, поодинокі особини і невеликі групи Q. petraea зустрічаються в ур. Щолоп (в плакорі (Acereto-Querceto-Fagetа) і на схилі (Сarpineto-Fageto-Querceta (petraea), ур. Бір (F.-Q.-P. ruboso (hirti)-myrtillosum, часто – в підрості, як і на Бригантині), ур. Кобцево, на горах Жулицька, Білоха, Синьоха (Fagetum galeobdolosum, F. sparsiherbosum, Acereto-Fraxineto-F. varioherbosum...) та ін.