Зміст

Родина Fabaceae (Trifolium)Lotus ambiguus Bess. ex Spreng., ендемічний (волино-подільський), лучно-степовий, кальцепетрофітний, реліктовий вид. На Верхобужжі трапляється дуже рідко. В долині р. Бужок (ур. Гутище) на вологому південному схилі у Festuceta rubrae зростають поодинокі особини. 

 Lotus uliginosusLotus uliginosusLotus uliginosusLotus uliginosusекотоп Lotus uliginosus (Festuceto-Deschampsieta)

Lotus uliginosus Schkuhr, середньоєвропейський неморально-монтанний, лучно-болотний вид, який має  на Пн.-Зх. Поділлі східну, острівну межу поширення. На Україні часто зустрічається у Карпатах і Прикарпатті, зрідка – у Розточчі-Опіллі. На Верхобузькому пасмі трапляється спорадично, рідко, приурочений до заплавних  лучно-болотних угруповань – Deschampsieta caespitosae, Cariceta acutiformis, Molinieta caeruleae, Nardeta strictae. Чисельні популяції на Калинці і в Довжку, трапляється L. uliginosus в Бору, на Хомці, Рипині, по берегах озера в околиці с. Хмелева, Руда-Колтівська. Росте групами, на невеликих ділянках сягає 10% пр. вкриття травостою, розмножуючись, переважно, вегетативним шляхом. З L. uliginosus зустрічаються: Crepis mollis, Carex davalliana, C. hostiana, Astrantia major, Dactylorhiza majalis, D. fuchsii ... 

Sarothamnus scoparius (L.) Koch, західноєвропейсько-субатлантичний вид у регіоні на східній, острівній межі поширення. В Україні нерідко зустрічається у Карпатах, Розточчі-Опіллі, Зх. Лісостепу, на Зх. Поліссі. На Верхобузькому пасмі трапляється зрідка, відомо два більших і два менших його місцезростання. На Городиську найбільша популяція виду панує у підліску соснового насадження; чисельна група зростає на південних схилах в околицях с. Опаки (також похідний ценоз – трав’янистий схил до дороги з: Festuca rubra, F. pratensis, Trisetum flavescens, Arrhenatherum elatius, Helictotrichon pubescens, Anthoxanthum odoratum, Cynosurus cristatus, Trifolium medium, Plantago media, P. lanceolata, Dactylis glomerata та ін., часто трапляються – Dactylorhiza majalis, Polygala vulgaris. Поодинокі генеративнні особини S. scoparius зростають в ур. Хомець, на порубі Querceto-Fageto-Pineta, в ур. Пліснeсько (верхів’я р. Бужок) на узліссі Piceeto-Querceta. Найбільші екземпляри, висотою до 3 м, в суворі зими вимерзають і відновлюються з основи, в той час як ювенільні особини не потерпають від сильних морозів.

Trifolium pannonicum Jacq., субсередземноморський (балканський) вид на північно-східній межі ареалу. В Україні поширений у За- і Прикарпатті, Розточчі-Опіллі, на Поділлі. На Верхобужжі трапляється дуже рідко, відомі 3 невеликі популяції на південних та північних макросхилах долини р. Зх. Буг.

В межах Колтівської долини (південна частина ур. Дерев'янки), у верхній частині схилу західної експозиції, серед чагарникових заростей (поруб Acereto-Fraxineto-Fagetum staphyleosum) з пануванням Staphylea pinnata, Sambucus nigra, Swida sanguinea, Lonicera xylosteum та ін., на освітлених місцях із змитими вапняковими грунтами виявлено 2 особини з 5-10 різновіковими пагонами (їх кількість коливається від року в рік). Близько 10 особин зростає на прилеглій лісовій луці в Arrhenatheretum caricosum (flaccae).

Біля підніжжя гори Бзова на північно-західному схилі невисокого горбa на площі 50 кв.м двома компактними групами поширена популяція T. pannonicum із 7 клонів. У травостої панують: Agrostis tenuis, Dactylis glomerata, Festuca rubra, Trisetum flavescens, Briza media, Trifolium medium, Arrhenatherum elatius, F. pratensis, Cynosurus cristatus, Holcus lanatus, Agrimonia eupatoria, Medicago falcata, M lupulina, Equisetum pratense, чагарниковий ярус формують – Crataegus praearmata, Malus praecox, Swida sanguinea, Corylus avellana, Rosa dumalis, Pyrus communis, деревостан – Salix caprea, Betula pendula.

Біля підніжжя Рипинської гори, у схожих еколого-ценотичних умовах, зростає 3 генеративні особини з декількома десятками пагонів.

Trifolium pannonicumTrifolium pannonicum Trifolium pannonicum Trifolium pannonicum Trifolium pannonicum

 Trifolium rubensTrifolium rubensTrifolium rubensекотоп Trifolium rubensTrifolium rubens

Trifolium rubens L., центральноєвропейський вид на східній межі ареалу. В Україні поширений у Закарпатті, Розточчі-Опіллі, Зх. і Прав. Лісостепу. На Верхобужжі трапляється дуже рідко, відомі лише дві популяції. 

В ур. Восьмаші, у верхній і середній частинах південного схилу, популяція T. rubens складається з трьох компактних груп, де приурочена до Pinetum brachypodioso (pinnati)-caricosum (humilis). Зростає разом з Teucrium montanum, Thalictrum bauhinii, Adonis vernalis, Gentianella amarella, Hieracium nigrisetum... 

На південно-західному схилі гори Білоха, понад лісовою дорогою, на узліссі соснового насадження (на місці Pinetum caricosum (humilis), на площі 0,3 кв.м зростає група із 13 віргінільних і 1 генеративної особини. Поруч - Cypripedium calceolus, Inula conyza, Coronilla coronata та ін. раритети.