Зміст

Родина Fabaceae (Trifolium)Lotus ambiguus Bess. ex Spreng., ендемічний (волино-подільський), лучно-степовий, кальцепетрофітний, реліктовий вид. На Верхобужжі трапляється дуже рідко. В долині р. Бужок (ур. Гутище) на вологому південному схилі у Festuceta rubrae зростають поодинокі особини. 

 Lotus uliginosusLotus uliginosusLotus uliginosusLotus uliginosusекотоп Lotus uliginosus (Festuceto-Deschampsieta)

Lotus uliginosus Schkuhr, середньоєвропейський неморально-монтанний, лучно-болотний вид, який має  на Пн.-Зх. Поділлі східну, острівну межу поширення. На Україні часто зустрічається у Карпатах і Прикарпатті, зрідка – у Розточчі-Опіллі. На Верхобузькому пасмі трапляється спорадично, рідко, приурочений до заплавних  лучно-болотних угруповань – Deschampsieta caespitosae, Cariceta acutiformis, Molinieta caeruleae, Nardeta strictae. Чисельні популяції на Калинці і в Довжку, трапляється L. uliginosus в Бору, на Хомці, Рипині, по берегах озера в околиці с. Хмелева, Руда-Колтівська. Росте групами, на невеликих ділянках сягає 10% пр. вкриття травостою, розмножуючись, переважно, вегетативним шляхом. З L. uliginosus зустрічаються: Crepis mollis, Carex davalliana, C. hostiana, Astrantia major, Dactylorhiza majalis, D. fuchsii ... 

Sarothamnus scoparius (L.) Koch, західноєвропейсько-субатлантичний вид у регіоні на східній, острівній межі поширення. В Україні нерідко зустрічається у Карпатах, Розточчі-Опіллі, Зх. Лісостепу, на Зх. Поліссі. На Верхобузькому пасмі трапляється зрідка, відомо два більших і два менших його місцезростання. На Городиську найбільша популяція виду панує у підліску соснового насадження; чисельна група зростає на південних схилах в околицях с. Опаки (також похідний ценоз – трав’янистий схил до дороги з: Festuca rubra, F. pratensis, Trisetum flavescens, Arrhenatherum elatius, Helictotrichon pubescens, Anthoxanthum odoratum, Cynosurus cristatus, Trifolium medium, Plantago media, P. lanceolata, Dactylis glomerata та ін., часто трапляються – Dactylorhiza majalis, Polygala vulgaris. Поодинокі генеративнні особини S. scoparius зростають в ур. Хомець, на порубі Querceto-Fageto-Pineta, в ур. Пліснeсько (верхів’я р. Бужок) на узліссі Piceeto-Querceta. Найбільші екземпляри, висотою до 3 м, в суворі зими вимерзають і відновлюються з основи, в той час як ювенільні особини не потерпають від сильних морозів.

Trifolium pannonicum Jacq., субсередземноморський (балканський) вид на північно-східній межі ареалу. В Україні поширений у За- і Прикарпатті, Розточчі-Опіллі, на Поділлі. На Верхобужжі трапляється дуже рідко, відомі 3 невеликі популяції на південних та північних макросхилах долини р. Зх. Буг.

В межах Колтівської долини (південна частина ур. Дерев'янки), у верхній частині схилу західної експозиції, серед чагарникових заростей (поруб Acereto-Fraxineto-Fagetum staphyleosum) з пануванням Staphylea pinnata, Sambucus nigra, Swida sanguinea, Lonicera xylosteum та ін., на освітлених місцях із змитими вапняковими грунтами виявлено 2 особини з 5-10 різновіковими пагонами (їх кількість коливається від року в рік).

Біля підніжжя гори Бзова на північно-західному схилі невисокого горбa на площі 50 кв.м двома компактними групами поширена популяція T. pannonicum із 7 клонів. У травостої переважають: Agrostis tenuis, Festuca rubra, Trisetum flavescens, Briza media, Dactylis glomerata, Trifolium medium, Arrhenatherum elatius, F. pratensis, Cynosurus cristatus, Holcus lanatus, Agrimonia eupatoria, Medicago falcata, M. lupulina, Equisetum arvense, чагарниковий ярус формують – Crataegus curvisepala, Malus sp., Swida sanguinea, Corylus avellana, Rosa dumalis, Pyrus communis, деревостан – Salix caprea, Betula pendula, Pinus sylvestris, Populus tremula.

Біля підніжжя Рипинської гори, у схожих еколого-ценотичних умовах, зростає 3 генеративні особини з декількома десятками пагонів.

Trifolium pannonicumTrifolium pannonicum Trifolium pannonicum Trifolium pannonicum Trifolium pannonicum

 Trifolium rubensTrifolium rubensTrifolium rubensекотоп Trifolium rubensTrifolium rubens

Trifolium rubens L., центральноєвропейський вид на східній межі ареалу. В Україні поширений у Закарпатті, Розточчі-Опіллі, Зх. і Прав. Лісостепу. На Верхобужжі трапляється зрідка, відомо менше 10 популяцій. 

В ур. Восьмаші, у верхній і середній частинах південного схилу, популяція T. rubens складається з трьох компактних груп, де приурочена до Pinetum brachypodioso (pinnati)-caricosum (humilis). Зростає разом з Teucrium montanum, Thalictrum bauhinii, Adonis vernalis, Gentianella amarella, Hieracium nigrisetum... 

На південно-західному схилі гори Білоха, понад лісовою дорогою, на узліссі соснового насадження (на місці Pinetum caricosum (humilis), на площі 0,3 кв.м зростає група із 13 віргінільних і 1 генеративної особини. Поруч - Cypripedium calceolus, Inula conyza, Coronilla coronata та ін. раритети.

Одна із найчисельніших популяцій знаходиться на лучно-степових ділянках та у розрідженому ксеротермофільному вапняковому березняку урочища Могила (долина р. Тростянець, на схід від с. Лука).