Зміст

Родина Fabaceae (Сoronilla coronata)Coronilla coronataCoronilla coronataCoronilla coronataCoronilla coronataCoronilla coronata

Coronilla coronata L., субсередземносморський вид в ізольованих локалітетах на північній межі диз’юнктивного ареалу, релікт. В Україні поширений у Гр. і Пд. Криму, зрідка – у Розточчі-Опілі і Зх. Лісостепу. 

На Верхобужжі зустрічається нечасто у складі реліктових ксеротермофільних Pinetum caricosum (humilis), на горах Жулицька, Свята, Висока, Підлиська, Білоха, Сторожиха та ін. Популяції більш-менш чисельні, місцями складають 5-10% пр. вкриття трав’яного покриву. Майже скрізь зазнає негативного впливу з боку соснових насаджень і мезофітного підліску.

У різних місцезростаннях супутниками С. coronata є: Cypripedium calceolus, Thalictrum bauhinii, Teucrium montanum, Carex flacca, Daphne cneorum, Сhamaecytisus albus, Rosa spinosissima, Galium exoletum, Helictotrichon schellianum, Melittis sarmatica, Stipa pennata, Pulsatilla grandis, Adonis vernalis, Epipactis atrorubens, Phyteuma orbiculare, Inula conyza та ін. раритети.

 Coronilla coronataCoronilla coronataCoronilla coronataCoronilla coronataекотоп Coronilla coronata

 Coronilla coronataекотоп Coronilla coronata (Pinetum caricosum humilis)Coronilla coronata (гора Сторожиха)екотоп Coronilla coronataCoronilla coronata