Зміст

Родина Fabaceae (Lathyrus laevigatus)Lathyrus laevigatusLathyrus laevigatusLathyrus laevigatusLathyrus laevigatusекотоп Lathyrus laevigatus

Lathyrus laevigatusLathyrus laevigatusLathyrus laevigatusLathyrus laevigatusLathyrus laevigatus в Tilio-Carpinetum melittetosum, ур. Руда

Lathyrus laevigatus (Waldst. et Kit.) Gren., західноєвропейський монтанно-субальпійський, реліктовий вид на східній межі диз’юнктивного ареалу.

Lathyrus laevigatus на Верхобужжі, PDF

плодоношення Lathyrus laevigatusювенільна особина (j3) Lathyrus laevigatusювенільна особина (j2) Lathyrus laevigatusювенільна особина (j1) Lathyrus laevigatusвіргінільна особина (vir) Lathyrus laevigatus