Зміст

Родина EuphorbiaceaeMercurialis ovataMercurialis ovataMercurialis ovataMercurialis ovataекотоп Mercurialis ovata

Mercurialis ovata Sternb. et Hoppe., субсередземноморський (балканський) вид на північній межі ареалу. В Україні поширений у При- і Закарпатті, Розточчі-Опіллі, на Зх. Поділлі. На Верхобужжі трапляється дуже рідко.

Відомий з південного макросхилу (північна експозиція) долини р. Зх. Буг (ур. Восьмаші). На узліссі острівного Fageto-Acereto-Fraxineta та прилеглих з півдня Poeta angustifoliae і Brachypodieta pinnati розсіяно зростає до 100 клонів з 3-20 пагонами кожен. Тут же трапляється його "земляк" – Inula conyza, а також Cephalanthera damasonium, Lilium martagon, Veratrum nigrum, Galanthus nivalis.

місцезростання Mercurialis ovata Mercurialis ovata Mercurialis ovata Mercurialis ovata Mercurialis ovata

Mercurialis ovataMercurialis ovata