Зміст

Родина EquisetaceaeEquisetum hyemale L., панбореальний, реліктовий вид на південній межі ареалу. В Україні поширений по всій території (відсутній в Криму), частіше – у Лісовій зоні. На Верхобужжі зустрічається спорадично, переважно групами, які нараховують від кількох десятків до сотень і тисяч особин.

В ур. Хомець чисельна популяція у вологих Carpineto-Alnetum rubosum (hirti), Alneto-Fagetum hederosum, A.-F. vincosum на південних схилах в місцях близького залягання та виходу на поверхню грунтових вод, біля підніжжя північного схилу вздовж лісового струмка між вільшиною і Pinetо-Fageto-Quercetа, на пологому південно-східному схилі у C.-F.-Q.-P. maianthemosum. В аналогічних умовах трапляються невеликі групи E. hyemale в ур-щах Калинка, Довжок, Бір та ін. 

Сотні особин зростають в нижній частині північного схилу лісової балки вздовж потоку (ур. Річки) у F. hederosum, F. caricosum (pilosae)-h., Acereto-Fraxinetum urticosum, у верхній частині – в F. oxalidoso-maianthemosum; в подібних еколого-ценотичних умовах зустрічаються і менш чисельні популяції в ур-щах Монастир та Рипин. Одна із найбільших популяцій розташована на схилах яру в місці виходу на поверхню грунтових вод (верхів’я р. Бужок, ур. Пліснeсько), де особини виду панують у трав’яному покриві, формуючи раритетний для регіону Aceretum equisetosum (hyemali); аналогічний фрагмент фітоценозу є у верхів’ях р. Луг (південь від Кам'яної дороги).

Чисельна популяція у верхів’ях р. В’ятина, на невисокому корінному схилі (Carpineto-Fageta) та вздовж струмка (Acereto-Querceto-Fraxineta). 

Часто супутниками E. hyemale у різних екотопах є Phegopteris connectilis, Polypodium vulgare, Huperzia selago, Anthriscus nitida, Hieracium scabiosum, Aruncus vulgaris, Lonicera xylosteum, Petasites albus, Epipactis purpurata та ін.

Equisetum telmateia Ehrh., північноамерикансько-західноєвропейський вид на східній, острівній межі диз’юнктивного ареалу, релікт. На Україні поширений в Карпатах, Розточчі-Опіллі, Зх. Лісостепу, рідше – у Лісостепу і Гр. Криму.

Верхобузькі місцезростання виду (декілька локальних популяцій різного обєму) приурочені до сирих та мокрих едатопів у місцях близького залягання і виходу на поверхню грунтових вод навколо джерел, вздовж струмків, на заболочених схилах і терасах в долині р. Бужок (ур-ща Хомець, Широка долина, Гутище, Пліснесько). Зростає більш-менш масово (панує, співдомінує або складає значну домішку) у складі Alneta glutinosae, Saliceta fragilis, зрідка – Alneto-Fageta, а також утворює самостійну формацію Equiseteta telmateiae у складі схилових заболочених лук, зумовлюючи, таким чином, раритетність цілої низки угруповань. 

Невелика популяція біля підніжжя західного схилу балки вздовж потоку серед Carpineto-Acereto-Fraxinetum urticosum (ур. Рипин, поруч з долиною р. Бужок).

Equisetum variegatum Schleich. ex Web. et Mohr, циркумполярний (арктомонтанний) вид на південній межі ареалу.

На Україні поширений у Карпатах, рідше – у Розточчі-Опіллі, на Поліссі, у Пн. Лісостепу.

На Верхобужжі трапляється дуже рідко. Дві невеликі популяції (урочища Бір і Монастир) виявлено вздовж потічків у ламковербняках. Перша з них - у поліському ландшафтному ярусі на піщаних алювіальних грунтах. Тут у двох компактних групах нараховується не більше 2 сотень надземних пагонів.

Друга - в горбогірному ярусі, над потоком у нижній частині крутого схилу яру з малопотужними щебенистими сіроземами на вапняках. Знайдено лише дві куртинки з 5-10 пагонами кожна.