Зміст

Родина DipsacaceaeDipsacus pilosus L., західноєвропейський неморальний вид на східній межі ареалу. В Україні поширений у Карпатах, Розточчі-Опіллі, на Правобережжі (Ліс, Лісостеп), зрідка – на Лівобережжі, в Гр. Криму. На Верхобужжі зустрічається спорадично; чисельні популяції приурочені до угруповань Acereto-Fraxineta, A.-Alneta, A.-Carpineto-Alneta, які зростають вздовж потоків по днищах балок і ярів в долинах рр. Зх. Буг і Бужок (урочища Річки, Широка і Ципріянкова долини, Дерев'янки, Обертасова гора) більш-менш чисельними і компактними групами (вільшини та узлісся і галявини) або спорадично, поодиноко та невеликими групами (ясенники).

Dipsacus silvestris L., європейський неморальний вид. В Україні поширений майже по всій території. На Верхобужжі зрідка трапляється на сируватих луках (Agrostideto (gigantea)-Festuceto-Deschampsieta) по днищах і схилах балок у верхів’ях річок Зх. Буг та Бужок (Річки, Ципріянкова долина). Популяції з десятків особин. 

Scabiosa columbaria L., середньоазіатсько-західноєвропейсько-субсередземноморський вид на північно-східній межі диз’юнктивного ареалу. На Україні зростає у Карпатах, Гр. Криму, Розточчі-Опіллі, на Зх. Поділлі. У регіоні трапляється дуже рідко. В урочищі Кальварія, на крутому схилі південно-західної експозиції із свіжими дерново-карбонатними грунтами, у вторинних Caricetum (flaccae) anthericosum, C.(f.) galiosum (exoleti) на плоші 200 кв.м. S. columbaria cкладає незначну домішку у верхньому трав’яному ярусі. Поширена разом із Teucrium montanum, Anchusa barrelieri, Juniperus communis, Gentianella amarella.