Зміст

Родина Cupressaceae Juniperus communisйого головний крона Juniperus communis основа стебла Juniperus communisJuniperus communis (ур. Восьмаші)

Juniperus communis L., палеобореальний, реліктовий вид на південній межі ареалу. На Україні поширений у Карпатах, на Поліссі, рідше – у Розточчі та Пн. Лісостепу. 

На Верхобузькому пасмі трапляється зрідка. В ур-щах Щолоп, Восьмаші та Кальварія поодинокі особини (до 5) зростають в угрупованнях реліктової Cariceta flaccae на термофільних схилах з малопотужними свіжими дерново-карбонатними грунтами, разом з іншими раритетами (Scabiosa columbaria, Teucrium montanum, Thalictrum bauhinii, Gentianella amarella, Platanthera chlorantha, Orchis militaris, Rhamnus hybridus...). В ур. Щолоп поодинокі особини трапляються на заболоченому схилі вздовж потоку разом із Listera ovata, Cephalanthera damasonium, Neottia nidus-avis. Враховуючи біолого-морфологічні (посухо- та морозостійкі, невибагливі до грунтових умов, світлолюбиві, дуже повільно ростуть і довговічні) та еколого-ценотичні особливості  (вапнякові інсольовані схили та реліктові види-супутники), J. communis можна вважати гляціальним реліктом „гірських” кріоксерофільних березово-соснових рідколісь. На відкритих місцях у сурові і малосніжні зими вимерзає (Кальварія, Щолоп).