Зміст

Родина ClusiaceaeHypericum elegans Steph. ex Willd., європейсько-номадійський вид на західній межі ареалу. В Україні поширений у Лісостепу, Степу, зрідка – в Криму, Розточчі-Опіллі, на Поліссі.
На Верхобужжі трапляється нечасто у складі реліктових соснових борів низькоосокових та похідних лучно-степових угруповань з пануванням Carex humilis, C. flacca, Festuca valesiaca, Anthericum ramosum і деяких інших, які зростають на свіжих дерново-карбонатних грунтах та вапнякових відслоненнях більш-менш крутих південних і західних схилів гір Кальварія, Підлиська, Восьмаші й ін. У межах популяцій поширений розсіяно, сягаючи 1-5% пр. вкриття травостою на невеликих ділянках (100-400 кв. м), разом із Teucrium montanum, Scabiosa columbaria, Orchis militaris, Carlina onopordifilia, Phyteuma orbiculare ...