Зміст

Родина CampanulaceaePhyteuma orbiсulare Phyteuma orbiсulare Phyteuma orbiсulare Phyteuma orbiсulare

Phyteuma orbiсulare L., центральноєвропейський монтанно-субальпійський вид на східній, острівній межі ареалу. В Україні поширений у Карпатах, значно рідше – Розточчі-Опіллі, на Правобережжі. На Верхобужжі більш-менш чисельні групи зустрічаються на горах Підлиська, Макітра, Свята, Жулицька, Висока, Сторожиха, у складі раритетних Pinetum caricosum (humilis) (найчастіше співдомінантом виступає Brachypodium pinnatum), а також більш мезофітних Brachypodieta pinnati (із значною домішкою Galium exoletum). В Колтівській улоговині зростає по периферії болотних Molinieto-Cariceta hostianae. Популляції нараховують десятки, дуже рідко – сотні генеративних особин. 

Asyneuma canescens (Waldst. et Kit.) Griseb. et Schenk, західнопонтичний степовий кальцепетрофітний вид в ізольованих локалітетах на північній, острівній межі ареалу. В Україні поширений на півдні Лісостепу та в Степу, зрідка – у Закарпатті, Розточчі-Опіллі. На Верхобузькому пасмі відомий з гори Підлиська (Кагало О.О.). Поодинокі генеративні особини трапляються у складі реліктової лучно-степової рослинності (Сariceta humilis) на горі Манич у верхній частині південного схилу.