Зміст

Родина BrassicaceaeAlyssum gmeliniі Jord. (Alyssum montanum subsp. gmelinii (Jord. et Fourr.) Em. Schmid), західнономадійський лучно-степовий, петрофітний вид на західній межі ареалу. В Україні поширений на Поліссі, в Лісостепу, зрідка – у Розточчі-Опіллі. На Верхобужжі трапляється зрідка. На горі Макітра, на схилах північно-західної експозиції з дерново-карбонатними грунтами зростає розсіяно (пр. вкриття 2-3%) в Caricetum (humilis) inulosum (ensifoliae) разом з Daphne cneorum, Gentianella amarella, Orchis militaris, Senecio czernjaevii та ін.

Erysimum diffusum Ehrh., європейсько-західнономадійський лучно-степовий, кальцефільний вид на західній межі ареалу. В Україні поширений у Лісостепу та Степу, рідше – у Розточчі-Опіллі, на Пд. Поліссі. У регіоні трапляється зрідка. На горі Сторожиха невелика група зростає в реліктовому термофільному Pinetum caricosо (humilis)-brachypodiosum (pinnati) разом з Coronilla coronata, Daphne cneorum, Stipa pannata, Epipactis atrorubens, Phyteuma orbiculare та ін.

Lunaria rediviva L., західноєвропейський неморально-монтанний вид на східній, острівній межі ареалу, релікт. На Україні поширений у Карпатах, Розточчі-Опіллі, Зх. Поділлі.

На Верхобужжі трапляється зрідка. Приурочений до вологих лісових балок та ярів у верхів’ях р. Зх. Буг та її приток. Зростає по днищах, частіше - на крутих схилах із сирими сіроземно-щебенистими грунтами, на невеликих ділянках - більш-менш масово (панує у трав’яному покриві), або поодиноко та невеликими групами в ценозах Fraxineta excelsioris, Acereta pseudoplatani, формуючи фрагменти раритетних для регіону угруповань.

Чисельні популяції в Хмелівській, Колтівській, Побічанській і Опацькій долинах; в ур. Довжок - у Carpinetj-Acereto-Querceta (очевидно, антропогенного походження, - розташована на квартальній лінії). В ценопопуляціях значна кількість ювенільних особин; у багатьох оселищах виду суцвіття більшості генеративних екземплярів в період бутонізації і цвітіння пошкоджуються дрібними комахами, що призводить до значних втрат насіннєвої продукції.

Nasturtium officinale R. Br., середньоазіатсько-субсередземноморсько-західноєвропейський, реліктовий вид на східній межі ареалу. В Україні поширений у Карпатах, Розточчі-Опіллі, Зх. Лісостепу та Степу, Гр. і Пд. Криму.

На Верхобузькому пасмі зростає в руслі р. Зх. Буг та її приток більш-менш великими клонами (1-5 кв.м) на прибережних підвищеннях з мулувато-піщано-карбонатними грунтами, де разом з Myriophyllum spicatum, Veronica beccabunga, Phragmites australis, Glyceria maxima, Mentha aquatica та ін., формують вузьку смугу прибережноводної рослинності.

Завдяки специфічним умовам місцезростань характеризується тривалим періодом цвітіння – від травня до вересня місяця, відсоток запилення і зав’язування плодів високий, посилено розмножується вегетативним шляхом.