Зміст

Родина BoraginaceaeAnchusa barrelieri (All.) Vitm., субсередземноморський (балканський) вид на північній межі ареалу. В Україні поширений у Прикарпатті, Розточчі-Опіллі, Зх. і Прав. Лісостепу. На Верхобужжі зустрічається нерідко. Спорадично, невеликими і більшими групами (по 5-50 особин) зростає на горах Підлиська, Сторожиха, Висока, Жулицька, Кальварія, Восьмаші, Свята, Манич (очевидно, інших), де приурочений до раритетних лісо- і лучно-степових угруповань з домінуванням у трав’яному покриві Carex humilis, C. flacca, Brachypodium pinnatum, Festuca valesiaca на південних i південно-західних схилах.

Echium maculatum L., західнономадійський (паннонсько-понтичний), лучно-степовий вид на північно-західній межі ареалу. В Україні поширений на Пд. Поліссі, у Лісостепу, Степу, Криму, зрідка – у Прикарпатті і Розточчі-Опіллі. У регіоні трапляється дуже рідко. На горах Підлиська, Висока поодинокі генеративні особини зростають на термофільних лучно-степових схилах з дерново-карбонатними грунтами в угрупованні Caricetum (humilis) anthericoso-brachypodiosum (pinnati) разом з великою групою раритетів – Coronilla coronata, Thalictrum bauhinii, Daphne cneorum, Stipa pennata, Chamaecytisus albus, Iris hungarica, Helictotrichon schellianum та ін.

Nonea rossica Stev., центральносхідноєвропейсько-західнономадійський степовий, кальцефільний вид на західній межі ареалу. В Україні поширений у Лісостепу, Степу, рідше – в Криму та лісовій зоні. На Верхобужжі трапляється дуже рідко; невелике оселище знаходиться на південному макросхилі долини р. Зх. Буг в околицях с. Хмелева у верхній, термофільній частині північного схилу із свіжими дерново-карбонатними грунтами, де на невеликій ділянці (300 кв.м) поодинокі генеративні особини N. rossica зростають разом з Gentiana cruciata та Carlina cirsioides в Arrhenatheretum brizoso-poosum (angustifoliae).

Pulmonaria mollis Wulf. ex Hornem., європейсько-південносибірський, диз'юнктивно-ареальний вид. На Україні поширений у Карпатах, Розточчі-Опіллі, на Заході і Правобережжі Полісся та Лісостепу. В долині р. Зх. Буг трапляється рідко.

Найбільша популяція займає площу до 1 га і нараховує декілька сотень різновікових особин. Знаходиться на південному схилі долини р. Зх. Буг (межа з долиною р. Бужок; ур. Рипинська гора) із свіжими та вологими дерново-опідзоленими грунтами, поруч із заболоченою лукою і тимчасовим потоком. Приурочена до трав’яних і чагарникових угруповань та узлісся.

Brizetum arrhenatheroso-poosum (angustifoliae), травостій (80%) триярусний; 1-й ярус: Arrhenatherum elatius, Dactylis glomerata, Centaurea scabiosa, Filipendula vulgaris, Cirsium sp., Knautia arvensis, Calamagrostis epigeios, Solidago virgaurea, зрідка: Brachypodium pinnatum, Campanula persicifolia, Rumex sylvestris; 2-й ярус: Briza media, Poa angustifolia, Anthoxanthum odoratum, Trisetum flavescens, Festuca rubra, F. pratensis, Galium album, Agrimonia eupatoria, Centaurea pannonica, Pimpinella saxifraga, Stellaria graminea, Medicago falcata, Salvia verticillata, Leucanthemum vulgare, Scabiosa ochroleuca, G. verum, Coronilla varia, Euphorbia cyparissias, Daucus carota, Equisetum arvense, Achillea millefolium, Ranunculus bulbosus, Agrostis tenuis, Phleum pratense, спорадично: Hypericum perforatum, Cynosurus cristatus, Vicia cracca, Convolvulus arvensis, Lathyrus pratensis, R. acris, G. mollugo, Odontites vulgaris, Trifolium pratense, T. medium, C. patula, Melampyrum nemorosum, Centaurium erythraea, Cerastium caespitosum, V. angustifolia, Silene latifolia, Carex contigua, в 3-у – Luzula multiflora, Thymus pulegioides, T. loevyanus, Plantago lanceolata, C. flacca, менше: Veronica chamaedrys, Teucrium chamaedrys, Cruciata glabra, Polygala comosa, G. exoletum, Prunella vulgaris, Lotus arvensis, P. media, Pulmonaria mollis, Primula veris, Viola hirta, нечасто: Linum catharticum, Glechoma hederacea, Orobanche caryophyllacea, у вологих місцях – Mentha longifolia, Galeopsis speciosa, Lysimachia vulgaris, рідко: Stachys palustris, Aegopodium podagraria, R. repens, Carduus personata.  Серед травостою розкидані Crataegus praearmata, Rosa corymbifera, R. dumalis, Swida sanguinea, Euonymus europaea, Prunus spinosa, часто молоді Pinus sylvestris (0,5-1 м) і Acer pseudoplatanus (0,2-0,4 м), зрідка – Pyrus communis, Malus praecox, на вологих ділянках – Alnus glutinosa, Salix cinerea.

Brachypodietum (pinnati) rubosum (caesii), див. Формація Brachypodieta pinnati.

Prunetum (spinosae) arrhenatheroso-poosum (angustifoliae), має аналогічний до попередніх синтаксонів видовий склад основи травостою; трапляються поодинокі Acer campestre (2,5 м) та A. pseudoplatanus (до 1 м).

Rubetum (caesii) anthriscoso (silvestris)-menthosum (longifoliae), займає добре зволожене пониження (шлейф) на місці тимчасового водотоку.  Проективне вкриття Rubus caesius cягає 60%; у травостої (20-50%) переважають – Mentha longifolia, Anthriscus silvestris, Carex hirta, Galium mollugo; менш поширені – Centaurea scabiosa, C. jacea, Arrhenatherum elatius, Festuca rubra, F. pratensis, Trisetum flavescens, Deschampsia caespitosa, Geranium pratense, Briza media, Dactylis glomerata, Poa pratensis, G. verum, Euphorbia cyparissias, Agrimonia eupatoria, Medicago falcata, Cirsium arvense, Achilea millefolium, Equisetum arvense, Stachys palustris, Hypericum perforatum, Torilis japonica. Зустрічаються поодинокі Cerasus avium (vir).

Поодинокі особини трапляються нижче по схилу, на вологих терасах підніжжя південно-західного схилу балки. Тут майже аналогічний травостій (Brizeta mediae), C. flacca – спорадично-рідко, місцями значнa домішкa Peucedanum oreoselinum й Betonica officinalis, часто: Carex montana, C. michelii, трапляються: C. hirta, Deschampsia caespitosa, Molinia caerulea, Potentilla erecta, Filipendula denudata, Lysimachia vulgaris, Geranium pratense, Lythrum salicaria, Heracleum sibiricum, Salvia pratensis.

На північних схилах Колтівської улоговини (1 км на південний-захід від с. Кругів) декілька десятків особин P. mollis зростає в  Brachypodieta pinnati. Невелика група - у напівкультурному Saliceta fragilis неподалік потоку по днищу балки (верхів'я р. Бужок, хут. Пліснесько, південь від с. Підгірці).

Pulmonaria mollisPulmonaria mollisPulmonaria mollisPulmonaria mollisPulmonaria mollisPulmonaria mollisPulmonaria mollis

Symphytum tuberosum L., західноєвропейський неморально-монтанний вид на східній межі поширення. В Україні часто трапляється у Карпатах, рідше – Розточчі-Опіллі і Зх. Лісостепу. У регіоні відомий із 3 оселищ, де розсіяно зростає в Carpineto-Querceta (Діброва), C.-Acereto-Tilieto-Quercetо-Fageta (Руда), A.-F.-Fageta (Руда, Дзвінець), Fageta (pura) sylvaticae i Acereto-Fraxinetum aegopodiosum (Дзвінець); поодиноко – на вершині пасма (Дерев’янки) у Fageto-A.-Fraxinetum hederosum. Популяції нараховують сотні, переважно генеративних рослин. Поширений з групою реліктів – Lathyrus laevigatus, Galium polonicum, Melittis sarmatica та ін.

Symphytum tuberosumSymphytum tuberosumSymphytum tuberosumSymphytum tuberosum