Зміст

Родина BerberidaceaeBerberis vulgaris L., європейський ксеротермофільний лісовий вид, чисельність якого скорочується. На Верхобужжі не є рідкісною рослиною, але майже скрізь трапляється поодинокими особинами або невеликими групами. Чисельна популяція знаходиться на західних схилах гори Підлиська в трав’яно-чагарникових фітоценозах з участю Сrataegus praearmata, Viburnum opulus, Rosa spinosissima, Prunus stepposa та ін., у травостої переважають Poa angustifolia, Brachypodium pinnatum, Carex flacca, зустрічаються Clematis recta, Cimicifuga europaea, Aconitum moldavicum ssp. hosteanum та ін раритети.

На Восьмашах популяція із декількох десятків генеративних особин поширена серед Poeta angustifoliae і в прилеглому сосновому насадженні (можливо, на місці Pinetum caricosum (humilis). Поодинокі особини спорадично трапляються на горах Свята, Жулицька (тут, крім того, в термофільних бучинах - Acereto-Fraxineto-Fageta staphyleosa), Щолоп, Гавареччина (Сarpineto-Fraxineta) ...