Зміст

Родина AthyriaceaeCystopteris fragilis  Cystopteris fragilis  екотоп Cystopteris fragilis

Cystopteris fragilis (L.) Bernh., диз’юнктивно-ареальний, реліктовий вид. На Україні поширений у Карпатах, Гр. Криму, Розточчі-Опіллі, на Поділлі, Поліссі, рідше – у Лісостепу, Степу.

На Верхобужжі зустрічається спорадично, часто. Найчастіше, у верхів’ях р. Зх. Буг та її приток зростає на крутих схилах і по днищах ярів з вологими і сирими, часто щебенистими грунтами, які близько підстелені вапняками, вздовж постійних або тимчасових потоків, часто серед останніх на вкритих мохом валунах, зрідка - на північних схилах “виходить” з ярів. Популяції нечисельні, особини в межах оселищ трапляються часто, але поодинокими екземплярами або невеликими групами. Розріджений деревостан та підлісок в таких екотопах формують Fagus sylvatica, Fraxinus excelsior, Acer pseudoplatanus, Ulmus scabra, Picea abies, Lonicera xylosteum, Sambucus nigra та ін. У трав'яному покриві переважають: Galeobdolon luteum, Hedera helix, Impatiens noli-tangere, Oxalis acetosella, Galium odoratum та ін., спорадично трапляються: Salvia glutinosa, Aruncus vulgaris, Anthriscus nitida, Polypodium vulgare, Dryopteris expansa, Phegopteris connectilis, Gymnocarpium dryopteris, Polystichum aculeatum, P. braunii, Petasites albus та ін. раритети